Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE GRADI NAJVEČJO SONČNO ELEKTRARNO V SLOVENIJI

HSE GRADI NAJVEČJO SONČNO ELEKTRARNO V SLOVENIJI

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje za 3,036-megavatno elektrarno, ki jo bomo gradili na rekultiviranem in zaprtem delu odlagališča nenevarnih odpadkov Prapretno pri Hrastniku. HSE, največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, tako začenja z gradnjo največje sončne elektrarne (SE) v Sloveniji. Po vodilnem položaju na področju proizvodnje električne energije iz vode bomo tako čez nekaj mesecev, ko bo sončna elektrarna Prapretno oddala prvo električno energijo v omrežje, tudi največji proizvajalec električne energije iz tega obnovljivega vira.

SE Prapretno je prva sončna elektrarna v Sloveniji, ki ima več kot en megavat moči in je dobila gradbeno dovoljenje. Proizvedla bo približno 3.362.000 kWh električne energije, kar zadostuje za letne potrebe po električni energiji približno 800 povprečnih slovenskih gospodinjstev. Gradnja elektrarne na lokaciji Prapretna ima za skupino HSE in lokalno okolje tudi velik simbolni pomen: »V preteklosti je bilo to okolje zelo okoljsko obremenjeno s proizvodnjo električne energije v termoelektrarni Trbovlje in proizvodnjo oz. izkopavanjem premoga v bližnjih rudnikih. HSE bo na tej lokaciji znova oživil proizvodnjo električne energije, le da na okolju prijazen način, brez emisij toplogrednih plinov,« poudarja mag. Nenad Trkulja, vodja projekta SE Prapretno, in dodaja, da HSE v prihodnosti načrtuje dodatno širitev lokacije v energetske namene, saj mu to omogoča obstoječa infrastruktura.

Osnovni podatki o elektrarni:

  • 6.902 modulov moči 440 Wp
  • nazivna moč 3,036 MWp
  • predvidena povprečna letna proizvodnja 3.362.000 kWh.

Temeljni kamen za gradnjo Sončne elektrarne Prapretno bomo položili 3. julija 2021.

Galerija
floater