Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE, GEN ENERGIJA IN SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA PODPISALI DOGOVOR O SODELOVANJU PRI PROJEKTU IZGRADNJE HE NA SREDNJI SAVI

HSE, GEN ENERGIJA IN SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA PODPISALI DOGOVOR O SODELOVANJU PRI PROJEKTU IZGRADNJE HE NA SREDNJI SAVI

Holding Slovenske elektrarne (HSE), GEN energija in Savske elektrarne Ljubljana so podpisali Dogovor o sodelovanju pri projektu izgradnje HE na srednji Savi. Osnove prihodnjega sodelovanja so partnerji pri tem pomembnem projektu danes na delovnem sestanku predstavili ministru za okolje in prostor dr. Roku Žarniću.

Dogovor je rezultat enotnega mnenja podpisnikov dogovora, da je vlaganje v vodni potencial na reki Savi bistvenega pomena za slovensko energetiko in državo kot celoto. Slovenska energetska politika je namreč vse bolj usmerjena v pridobivanje električne energije iz vode kot strateško pomembnega obnovljivega vira. Z vidika neizkoriščenega vodnega potenciala Save je odločitev o izgradnji verige HE na tej reki gotovo smiselna. Predvsem ne gre prezreti dejstva, da bodo HE na srednji Savi v veliki meri prispevale tudi k izpolnitvi zahtev EU direktive o obnovljivih virih energije, hkrati pa omogočile tudi večjo fleksibilnost obratovanja elektroenergetskega sistema Slovenije. In končno, z začetkom izgradnje HE na srednji Savi se bo pospešila tudi gospodarska aktivnost v Sloveniji, saj bodo imela pri njem možnost sodelovati številna domača podjetja.

»Veseli me, da se je našel in uresničil skupni interes pri tako pomembnem projektu za Slovenijo. Načrtovana gradnja hidroelektrarn na srednji Savi ima v treh energetskih podjetjih, ki so k njej pristopila, trdne temelje in potencial za čim hitrejšo in zanesljivo izvedbo,« je s podpisom dogovora zadovoljen minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić.

Cilji projekta, v katerem sodelujejo tri družbe v državni lasti (HSE 60 %, GEN energija 10 %, Savske elektrarne Ljubljana 30 %), so čim prejšnji začetek, izgradnja in upravljanje hidroelektrarn na srednji Savi, in sicer v skladu z Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola in Odločbo Vlade Republike Slovenije z dne 22.12.2005, s katero je bila HSE podeljena koncesija za rabo vode in proizvodnjo električne energije na srednji Savi.

»Verjamem, da bomo s skupnimi močmi projekt izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi ne le pospešili, temveč učinkovito pripeljali do konca. Slovenija ga namreč potrebuje in skrajni čas je, da se začno stvari premikati tudi na tem delu reke Save, ki je bil doslej neizkoriščen,« je povedal mag. Matjaž Janežič, generalni direktor HSE. Martin Novšak, direktor GEN energije, pa pravi:«Zavedamo se naraščajočega pomena obnovljivih virov energije za Slovenijo in naše okolje. Sklenjeno partnerstvo bo pospešilo izgradnjo HE na srednji Savi in tako tudi zastavljene cilje na tem področju.«

Dodatne informacije:
– Petja Rijavec, vodja Službe komuniciranja HSE, 
[email protected];
– 
[email protected]

floater