Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE BO DRŽAVI VRNIL PRVIH 200 MILIJONOV EVROV

HSE BO DRŽAVI VRNIL PRVIH 200 MILIJONOV EVROV

Slovenski državni holding, ki je Holdingu Slovenske elektrarne decembra 2022 odobril naknadno vplačilo kapitala za premoščanje izrednih likvidnostnih razmer v skupni višini 492 milijonov evrov, je sprejel sklep, s katerim HSE zavezuje k vračilu prvega dela teh sredstev v višini 200 milijonov evrov. Natančna dinamika vračil bo odvisna od razmer na energetskih trgih in drugih relevantnih poslovnih okoliščin s ciljem, da sta zagotovljena stabilnost poslovanja skupine HSE in gospodarno upravljanje s sredstvi.

Izredne razmere na energetskih trgih in v proizvodnih družbah skupine HSE so močno zaznamovale poslovanje skupine HSE v letu 2022. Sredstva, prejeta iz naslova naknadnih vplačil Republike Slovenije v višini 492 milijonov evrov konec lanskega leta, so skupini HSE omogočila, da je tudi v času energetske krize in izredno povečanih zahtev po zagotavljanju finančnih kritij sposobna ves čas zagotavljati zanesljivo in konkurenčno oskrbo z električno energijo v RS.

Poslovodstvo HSE, ki ga od 8. novembra 2022 sestavljata generalni direktor dr. Tomaž Štokelj in poslovni direktor Uroš Podobnik, je nemudoma po nastopu mandata pristopilo k pripravi in izvedbi ukrepov za sanacijo nastalih razmer v skupini HSE. »Usmerili smo se predvsem v sanacijo likvidnostnih težav ter obvladovanje tveganj iz naslova proizvodnje in trgovanja z električno energijo. Poslovanje HSE je stabilno, izkop premoga je v prvih dveh mesecih letošnjega leta nad planom, proizvodnja električne energije iz naših elektrarn pa nemotena in zanesljiva,« pravi dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE.

Projekcije poslovanja skupine HSE kažejo, da bi družba delna vračila v skladu z 2. odst. 495. člena ZGD-1 lahko začela izvajati že od junija 2023 dalje, pri čemer ostaja cilj, da mora Holding Slovenske elektrarne izvesti vse potrebne aktivnosti, da bo lahko SDH do konca leta 2024 odločil o vračilu vseh naknadnih vplačil kapitala iz leta 2022. Dejanska dinamika vračil pa bo odvisna od realizacije planirane proizvodnje hidroelektrarn skupine HSE in Termoelektrarne Šoštanj ter prihodnjih gibanj cen električne energije.

 

floater