Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE aktivno udeležen na 15. Vrhu inovativnih v energetiki

HSE aktivno udeležen na 15. Vrhu inovativnih v energetiki

Inovacija energetike, vsakoletni dogodek, ki ga organizira Prosperia, je letos aktivno sooblikoval tudi HSE. V sredo, 4. oktobra, sta sodelavca skupine HSE, dr. Matjaž Eberlinc, izvršni direktor proizvodnje HSE, in  mag. Primož Bergoč,  vodja službe za avtomatiko na SENG, predstavila inovacijska projekta, dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE, pa je na zaključnem omizju delil mnenja o tem, kako z inovativnostjo do uspeha v času disrupcije energetike.

Preko štirideset govornikov je spregovorilo o tem, da so inovacije ključne za razvoj, tudi v energetiki. Izpostavili so različne izzive, od časa, denarja, kadrov, do poguma in napak, ki so del takšnega procesa. Nekateri so se dotaknili svojih poslovnih poti, izkušenj ter izzivov, s katerimi so se na poti inoviranja soočili, pogosto pa se je pogovor ali predavanje ustavilo pri tistih, ki so se in še bodo, predvsem zaradi zelene transformacije Slovenije, dogajali.

Večina izzivov, ki nas čakajo, je povezanih z obnovljivimi viri energije. Na tokratnem dogodku je bilo največ pozornosti namenjeno prav vodiku, kjer številna podjetja vidijo priložnosti za razvoj, napredek in konec koncev tudi potrebo.

Pomemben del dogodka je bil izbor Inovacije energetike ᾽23, kjer se je med štirinajstimi predlogi predstavila tudi skupina HSE. Izvršni direktor sektorja proizvodnje dr. Matjaž Eberlinc je predstavil implementacijo sistema jROS za optimizacijo proizvodnje v skupini HSE, vodja službe za avtomatiko na SENG mag. Primož Bergoč pa je opisal, na kakšen način preprečujejo nenadni izpad črpalne hidroelektrarne Avče v času povišanega pretoka Soče. Strokovna komisija in udeleženci srečanja pa so prvo mesto namenili projektu Virtualna elektrarna GEN-I, ki članom prinaša nižje stroške dostopa do trga in zmanjšuje tveganja. Drugo mesto je prejela celostna zelena rešitev optiMOON družb Porsche Slovenija in Amibit. Tretje mesto pa je pripadlo Orodju za izračun priključne zmogljivosti v distribucijskem omrežju, ki ga je v sodelovanju z Elektrom Gorenjska razvilo podjetje Aeterna.

Sklepe vsebinsko izjemno intenzivne konference je strnilo zadnje omizje, ki so ga sestavljali vodilni možje slovenskih energetskih podjetij – Uroš Blažica, Elektro Primorska in GIZ distribucij električne energije, Marjan Eberlinc, Plinovodi, dr. Dejan Paravan, GEN energija in generalni direktor HSE dr. Tomaž Štokelj. Vsi so si bili enotni, da so v procesu opuščanja premoga, v t. i. zelenem prehodu, potrebni jasnejši in hitrejši koraki, posebej na področju umeščanja infrastrukture obnovljivih virov energije v prostor. »Na eni strani navade in standard ljudi ter na drugi strani politične odločitve glede okoljskih ciljev kažejo na to, da bo poraba električne energije vse večja. Odgovor na to je torej jasen – potrebni so obnovljivi viri energije. Za njihovo izvedbo je najprej potrebna politična volja, takoj za tem pa volja lokalne skupnosti,« je poudaril Štokelj. Generalni direktor HSE se je dotaknil mnogih projektov skupine HSE, ki bodo pomembno soustvarjali zeleni prehod Slovenije in prispevali k ogljični nevtralnosti družbe.

Več o vsebini dogodka si lahko preberete na Kdo bo poslovni zmagovalec energetskega prehoda? – Prosperia

Galerija