Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE AKTIVEN NA STROKOVNIH DOGODKIH

HSE AKTIVEN NA STROKOVNIH DOGODKIH

V Holdingu Slovenske elektrarne je zaposlena množica strokovnjakov, ki se redno, bodisi kot slušatelji ali predavatelji, udeležujejo različnih strokovnih dogodkov. Miran Kavrečič iz Sektorja prodaje in trgovanja je 8. septembra na vrhu PCI (PCI Summmit), ki je potekal v Tehnološkem središču ELES v Beričevem, predstavil dva dosežka projekta OSMOSE, pri katerih HSE sicer ni aktivno sodeloval. Prvi je multifunkcijska hibridna naprava, ki lahko nudi več vrst sistemskih storitev (rezerva za vzdrževanje frekvence, avtomatska rezerva za povrnitev frekvence, napetostna regulacija in odpravljanje odstopanj med planiranim in realiziranim voznim redom nestanovitnih virov). Naprava je sestavljena iz kondenzatorjev, litij-ionskih baterij ter statičnega sinhronskega kompenzatorja, razvila pa jo je delovna skupina WP4 projekta OSMOSE. Drugi dosežek pa je sistem upravljanja prožnosti iz nestanovitnih virov (konkretno vetrnih polj), industrijskega odjema in prožnosti omrežja, ki ga je razvila delovna skupina WP5 OSMOSE. Sistem išče prožnost v okviru zagotavljanja regulacije napetosti iz vetrnih turbin, zmanjševanja zamašitev na podlagi dinamičnega ocenjevanja zmogljivosti daljnovodov in izkoriščanja prožnosti industrijskega odjema. Več o projektu je na povezavi https://www.osmose-h2020.eu/.

V torek, 13. novembra, pa je Miran v okviru konference EEM22, katere sponzor je bil tudi HSE, sodeloval pri predstavitvi projekta OSMOSE. Panel je vodila Nathalie Grisey, RTE, ki je bila tudi vodja projekta. Skupaj z Gorazdom Ažmanom iz ELES-a sta predstavila ključne dosežke delovne skupine WP6, med njimi tudi dva najpomembnejša: dodeljevanje prostih ČPZ blizu trenutka dobave z uporabo podatkov omrežja v živo in princip odprtih ponudb, kjer pilotni trg maksimizira izmenjavo energije med udeleženci do trenutnih mej zmogljivosti omrežja.