Medijsko središče / Sporočila za javnost / HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE JE DRŽAVI VRNIL PRVIH 100 MILIJONOV EVROV

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE JE DRŽAVI VRNIL PRVIH 100 MILIJONOV EVROV

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je v sredo, 7. junija 2023, lastniku vrnil prvih 100 milijonov evrov od skupaj 492 milijonov evrov naknadnega vplačila kapitala, sprejetega s sklepom SDH decembra 2022. Poslovodstvo HSE, ki ga sestavljata generalni direktor dr. Tomaž Štokelj in poslovni direktor Uroš Podobnik, je namreč uspešno saniralo likvidnostne težave, ki so družbo zaradi izpada lastne proizvodnje in močnega porasta cen kot posledice ruske invazije v Ukrajini pestile lansko leto. Poslovanje HSE v letošnjem letu je dobro, proizvodnja električne energije je nemotena in zanesljiva ter celo presega zastavljene načrte.

»Poslovodstvo HSE veliko truda vlaga v optimizacijo poslovanja in izboljšavo procesov, mnogo večjo pozornost kot prej pa namenjamo obvladovanjem tveganj iz naslova proizvodnje električne energije. Ocenjujemo, da bo letošnje poslovanje skupine HSE, bistveno boljše od lanskega in če ne bo večjih pretresov tudi eno najboljših v zgodovini skupine HSE,« poudarja dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE, in dodaja: »Zadovoljni smo, da smo upravičili zaupanje lastnika, ki nam je z naknadnim vplačilom kapitala omogočil hitro in učinkovito reševanje začasnih likvidnostnih težav. Odločitev, da nam pomaga finančno premostiti razmere, v katerih smo se zaradi zunanjih okoliščin znašli lansko leto, se je izkazala za premišljeno in upravičeno. Nenazadnje je skupina HSE največji proizvajalec električne energije v Sloveniji ter steber zanesljive oskrbe gospodarstva in gospodinjstev z električno energijo.«

O natančnem datumu vračila drugih 100 milijonov evrov naknadnega vplačila kapitala bo ustanovitelj odločil v tretjem tromesečju letošnjega leta. Poleg tega je SDH na ponedeljkovi seji sprejel tudi sklep o vračilu dodatnih 42 milijonov evrov, pri čemer bo natančna dinamika tega vračila določena s posebnim sklepom, ob upoštevanju proizvodnih in tržnih razmer ter ostalih poslovnih okoliščin, ki vplivajo na stabilnost poslovanja skupine HSE.

Skupina HSE tako ostaja največji in najzanesljivejši proizvajalec električne energije v Sloveniji ter pričenja obsežen investicijski cikel skladno z zastavljeno vizijo nosilca zelenega prehoda države. »Vsi naši načrti so usmerjeni v razvoj skupine HSE in investicije v obnovljive vire energije, pravzaprav celostnega trajnostnega preboja slovenske energetike, ob hkratni stalni skrbi za zanesljivost proizvodnje in dobave električne energije končnim odjemalcem,« še poudarja dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE. Skupina HSE se namreč tudi na segmentu maloprodaje razvija v zanesljivega dobavitelja energije s konkurenčnimi cenami in ambicioznimi načrti: razviti želimo široko paleto produktov in rešitev, ki bodo spodbujale aktivno vlogo odjemalcev pri zelenem prehodu.

floater