Medijsko središče / Sporočila za javnost / HIDROELEKTRARNE NOVEMBRA PETINO NAD PLANOM

HIDROELEKTRARNE NOVEMBRA PETINO NAD PLANOM

V skupini Holding Slovenske elektrarne, največjem proizvajalcu energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, so hidroelektrarne v mesecu novembru, kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram, proizvedle 21 odstotkov električne energije več, kot smo za to obdobje načrtovali. V tem mesecu, do 19. novembra 2020, so hidroelektrarne proizvedle 219 GWh električne energije.

Skupina HSE v jesenskih mesecih letošnjega leta, kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram, zagotavlja zanesljivo in stabilno oskrbo z električno energijo.  Hidroelektrarne skupine HSE so v mesecu novembru proizvedle kar 21 odstotkov več električne energije, kot je bila načrtovano za to obdobje, do četrtka, 19. novembra 2020, pa 219 GWh električne energije.

Proizvodnja je v skladu z načrti za to obdobje potekala tudi v Termoelektrarni Šoštanj, ki je iz premoga iz Premogovnika Velenje novembra 2020 proizvedla 267 GWh električne energije. Oktobra smo v skupini HSE dosegli kar dva proizvodna rekorda: z 995 GWh proizvedene električne energije mesečnega, s 36,7 GWh pa 13. oktobra dnevnega.

K nadpovprečno uspešni proizvodnji skupine HSE sta v zaostrenih epidemioloških razmerah prispevala tudi dosledno spoštovanje ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja SARS-CoV-2, ter organizacija poslovnih procesov na način, da je delo potekalo nemoteno.

Z okužbami se soočamo tudi v skupini HSE. Od začetka epidemije so bile potrjene pri več kot dvesto sodelavcih. Z dodatnimi ukrepi, skupnim spoštovanjem pravil, sodelovanjem vseh zaposlenih v skupini, rednim komuniciranjem in ukrepom dela od doma za vse, ki jim narava dela to omogoča, smo širjenje okužbe s korona virusom v skupini uspešno zajezili, število okuženih sodelavcev pa se je do današnjega dne že več kot prepolovilo.

 

 

 

floater