Medijsko središče / Sporočila za javnost / HIDROELEKTRARNA FALA PREJELA SVOJO POŠTNO ZNAMKO

HIDROELEKTRARNA FALA PREJELA SVOJO POŠTNO ZNAMKO

Dravske elektrarne Maribor so danes – simbolično ob svetovnem dnevu voda – v sodelovanju s Pošto Slovenije, Filatelistično zvezo Slovenije in Filatelističnim društvom Maribor pripravile krajši kulturni dogodek ob izidu priložnostne poštne znamke. Gre za prvega v nizu dogodkov, ki jih v letošnjem letu, ko najstarejša slovenska velika, še delujoča hidroelektrarna – hidroelektrarna Fala – praznuje stoto obletnico delovanja, pripravlja družba Dravske elektrarne Maribor.

»Veseli nas, da je Pošta Slovenije prepoznala pomen obletnice hidroelektrarne in se odločila, da jo z izdajo priložnostne poštne znamke tudi v filatelističnem smislu zapiše v zgodovino. Brez skromnosti lahko rečemo, da v slovenskem elektroenergetskem prostoru nimamo objekta, ki bi bil primerljiv s hidroelektrarno Fala; tako pred sto leti, ko je začela obratovati in proizvedla prve kilovatne ure električne energije ter s tem omogočila elektrifikacijo in industrijski razvoj bližnjih mest, kot tudi danes, ko prenovljena in redno vzdrževana ter brez posadke predstavlja pomemben člen osmih hidroelektrarn na reki Dravi. Dravske elektrarne Maribor pa so v okviru skupine HSE nepogrešljiv člen pri zagotavljanju varne in zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo iz obnovljivih virov«, je poudaril Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor.

»Pri tem ni zanemarljivo dejstvo, da skupina HSE proizvede več kot dve tretjini vse električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Pomen Dravskih elektrarn Maribor potrjuje tudi njihov 32-odstotni delež proizvodnje električne energije v skupini HSE. Znanje in dolgoletne izkušnje, ki so skoncentrirane v  Dravskih elektrarnah Maribor,  pripomorejo k temu, da lahko tudi po stotih letih od izgradnje hidroelektrarne Fala  praznujemo takšne okrogle obletnice na še vedno vitalni elektrarni,« je povedal Matjaž Marovt, generalni direktor HSE. Poudaril je,  da usmeritev v obnovljive vire ostaja ena glavnih prioritet te največje slovenske energetske skupine: »Pri novogradnjah smo prvenstveno usmerjeni v izrabo vodnega potenciala v Sloveniji, ki ga je še možno  izrabiti v energetske namene.  V skupini HSE se zavedamo, da je prav voda  tisti naravni vir, kjer Slovenija najlažje poveča delež obnovljivih virov v proizvodnji električne energije.«

Prireditev je potekala v prostorih tako imenovane »stare stikalnice«. Ta danes skupaj z ostalimi prostori predstavlja muzejski del hidroelektrarne, ki je bil z odlokom Vlade Republike Slovenije leta 2008 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Ohranjeni in restavrirani del hidroelektrarne letno obišče približno štiri tisoč obiskovalcev, v družbi Dravske elektrarne Maribor, ki upravlja z muzejem, pa verjamejo, da bo v prihodnje zanimanje za ogled še večje. V mesecu maju bodo namreč v muzeju postavili prvih pet od načrtovanih petnajstih eksponatov, ki bodo na zanimiv in poučen način omogočali obiskovalcem videti in preizkusiti načine pridobivanja električne energije. S postavitvijo eksponatov, ki bodo omogočali preizkuse pretvarjanja različni drugih oblik v elektriko, želijo v družbi slediti sodobnim smernicam muzejske dejavnosti in z interaktivnimi pristopi dodatno obogatiti vsebino muzeja.

Upoštevanje kulturno zgodovinskih smernic, ki jih narekuje Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ter sledenje sodobnim prikaznim možnostim, pa je botrovalo tudi ustanovitvi Sveta muzeja hidroelektrarne Fala, katerega člani – predstavniki družbe Dravske elektrarne Maribor, lokalne skupnosti, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije – so se prvič sestali 19. marca 2018 ter začrtali prihodnji program dela in razvoja Muzeja hidroelektrarne Fala.

floater