Medijsko središče / Sporočila za javnost / Gradbena dela lupine hladilnega stolpa nadomestnega bloka 6 pravočasno zaključena

Gradbena dela lupine hladilnega stolpa nadomestnega bloka 6 pravočasno zaključena

V Termoelektrarni Šoštanj  so bila danes, v skladu s terminskim načrtom, zaključena gradbena dela lupine hladilnega stolpa za nadomestni blok 6. Hladilni stolp bloka 6  je visok 164 m in je  najvišji tovrstni energetski objekt v Sloveniji. Projektiranje in izgradnjo hladilnega stolpa bloka 6 po izvedenem javnem razpisu izvaja RUDIS-SPX.

V TEŠ so se danes končala gradbena dela lupine hladilnega stolpa. 164 m visoka armirano betonska konstrukcija  že dalj časa izstopa  kot znanilka napredovanja gradbenih del za nadomestni blok 6 moči 600 MW. Značilnost tega hladilnega stolpa bo prvič v Sloveniji združena funkcija odvoda toplote in očiščenih dimnih plinov iz čistilne naprave, zaradi  česar ni potrebna postavitev dimnika.  Tehnični naziv  za tovrstni hladilni objekt je mokri tip hladilnega  stolpa na naravni vlek. Hladilni stolp nadomestnega bloka 6  je najvišji tovrstni energetski objekt v Sloveniji. Po višini jo presegata le dimnik TE Trbovlje- 360 m  in dimnik bloka 5 TE Šoštanj -230 m, medtem ko obstoječa hladilna stolpa blokov 5 in 6 merita le 94 m. Najvišji primerljiv hladilni stolp v Evropi premore Termoelektrarna v Nemčiji v višini 200 m.

Zaradi težav pri pridobitvi gradbenega dovoljenja so se dela na izgradnji hladilnega bloka pričela 20.4.2011. Lupina hladilnega stolpa je po geometrijski obliki vrtenina hiperbolične oblike. Konstrukcijo sestavljajo  temeljni armirano betonski prstan na armirano betonskih pilotih premera 1,18 m, 32 radialno postavljenih 10 m visokiharmiranobetonskih stebrov ter venci in armirano betonska stena plašča. Premer temeljnega prstana je 100 m, višina stolpa nad prstanom pa 164 m. Najtanjši del lupine meri 18 cm.

Večji del lupine je bila  zabetonirana med novembrom 2011 in marcem 2012, kar je bilo mogoče le s skrbno izbrano recepturo betonov. Vsi postopki so bili skrbno nadzorovani, saj je bilo le tako mogoče izvesti 104 prstane po 1,5 m višine in zagotoviti kakovostno izvedbo v zahtevanem roku.

Dela na  hladilnem stolpu se bodo nadaljevala. Najprej bo izvedena kislinsko odporna prevleka betonske lupine notranjega plašča in dela zgornjega zunanjega plašča. Istočasno se bodo izvajala gradbena dela za armirano betonsko konstrukcijo podstavka cevovoda za odvod dimnih plinov, dvižnega jaška za dovod tople vode in pršišča ter dobava in montaža hladilne opreme.

Dodatne informacije:
Janja Štrigl, Odnosi z javnostmi
Telefon: 03/8993 651
E-mail: [email protected]

floater