Medijsko središče / Sporočila za javnost / GORAZD SKUBIN BO GENERALNI DIREKTOR HSE OD 16. JULIJA 2016

GORAZD SKUBIN BO GENERALNI DIREKTOR HSE OD 16. JULIJA 2016

Gorazd Skubin, ki je bil za generalnega direktorja HSE imenovan na seji Nadzornega sveta HSE d. o. o. (NS HSE) 23. junija 2016, bo mandat nastopil predčasno, in sicer 16. julija 2016.

Po sklepu NS HSE bi sicer moral Gorazd Skubin mandat nastopiti 5. novembra 2016, a sta se Blaž Košorok, dosedanji generalni direktor HSE, in predsednik NS HSE Milan Perović, sporazumno dogovorila o predčasni primopredaji poslov generalnega direktorja HSE.

Gorazd Skubin je bil za generalnega direktorja največje slovenske energetske družbe imenovan soglasno za štiriletno mandatno obdobje.

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE