Medijsko središče / Sporočila za javnost / FINANČNI MINISTER DR. ANDREJ BAJUK NA GRADBIŠČU HE BLANCA

FINANČNI MINISTER DR. ANDREJ BAJUK NA GRADBIŠČU HE BLANCA

Gradbišče HE Blanca si je v soboto  ogledal minister za finance dr. Andrej Bajuk. V sklop obiska je sodila tudi predstavitev projekta izgradnje HE na spodnji Savi, ki so jo pripravili v družbah JP Infra d.o.o. in HSE Skupni podvig, ki sta poleg MOP-a  sodelujoča partnerja pri celotnem projektu izgradnje HE na spodnji Savi.

Ministru za finance, dr. Bajuku, so predstavili in poudarili prednosti večnamenskosti  izgradnje projekta HE, ki poleg tega, da z učinkovito rabo potenciala reke Save prinaša ljudem in okolju prijazno električno energijo, so pomembne še številne druge pridobitve, ki nastajajo kot rezultat spremljevalne dejavnosti ob izgradnji in  ugodno vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja v Posavju. Predstavitev projektra izgradnje HE na spodnji Savi sta pripravila Ana Gračner, direktorica JP Infra d.o.o. in Bogdan Barbič direktor Skupnega podviga.
V prvi vrsti gre za reševanje poplavne problematike, saj se Posavje že pol stoletja srečuje s poplavami, ki v vse večjem obsegu »grozijo« naravi in ljudem. Ureditev vodne infrastrukture pa v obliki visokovodnih nasipov in protipoplavnih ukrepov predvideva učinkovito zaščito pred stoletnimi visokimi vodami. S postavitvijo čistilnih naprav je tu skrb tudi za čisto reko Savo. Urejena lokalna in državna infrastruktura prinaša prednosti tako Posavju kot vsem, ki jih pot popelje tod mimo. Pozitivni učinki so predvideni na področju kmetijstva, nenazadnje pa tudi v razvoju turizma, v obliki plovnosti reke Save in rekreacijske aktivnosti, ki so možne na urejenem prostoru ob njej.
Srečanja sta se  udeležila tudi sevniški župan Kristijan Janc in  predsednik Odbora za HE na spodnji Savi Niko Galeša.
Ob koncu prijetnega srečanja se je direktorica JP Infra d.o.o. Ana Gračner ministru za finance dr. Bajuku, zahvalila za izredno dobro sodelovanje z ministrstvom v projektu izgradenj HE na spodnji Savi do sedaj.

floater