Medijsko središče / Sporočila za javnost / EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA NAKAZALA 110 MIO € ZA PROJEKT TEŠ 6

EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA NAKAZALA 110 MIO € ZA PROJEKT TEŠ 6

Evropska investicijska banka (EIB) je v sredo, 16.2.2011, sprostila prvi del od skupno 550 mio € kredita, in sicer 110 mio €, za projekt gradnje nadomestnega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Sredstva so bila sproščena na osnovi dejstva, da so bili izpolnjeni vsi s strani EIB postavljeni pogoji za financiranje projekta.

Izpolnjeni pogoji zadevajo okoljsko sprejemljivost nadomestnega bloka 6, zagotovitev virov financiranja projekta (308 mio € lastni viri HSE, 130 mio € lastni viri investitorja – TEŠ, 550 mio € krediti EIB in 200 mio € kredit EBRD) ter tako imenovano pismo soglasja (no-objection letter) vlade Republike Slovenije.
Blok 6 Termoelektrarne Šoštanj bo nadomestil obstoječe premogovne enote TEŠ, ki imajo bistveno nižje izkoristke ter posledično emitirajo bistveno višje emisije CO2 ob primerljivi proizvodnji električne energije. Na dolgi rok se bodo izpusti ogljikovega dioksida iz TEŠ znižali za približno 1,2 milijona ton letno. Povedano drugače: znižanje emisij CO2 iz TEŠ predstavlja približno 8 odstotkov vseh toplogrednih emisij Slovenije. Na osnovi teh podatkov, ki so preverjeni in dokazani, sta k projektu pristopili tudi tako ugledni banki, kot sta EIB in EBRD, skupaj s komercialnimi bankami, ki z garancijami jamčijo za projekt.

HSE kot družba je v projekt TEŠ 6 do danes vložila že 220 mio €, TEŠ pa 19 mio €. Na strani investitorja je bilo za namene projekta do sedaj podpisanih že za 800 mio € pogodb.

Dodatne informacije:

Janja Štrigl, Odnosi z javnostmi TEŠ
Telefon: 03/8993 651
Email: 
[email protected]

Mag. Petja Rijavec, Vodja službe komuniciranja HSE
Telefon: 01/4704 118
Email: 
[email protected]

floater