Medijsko središče / Sporočila za javnost / DVE MOŽNI REŠITVI ZA ENERGETSKO LOKACIJO V TRBOVLJAH

DVE MOŽNI REŠITVI ZA ENERGETSKO LOKACIJO V TRBOVLJAH

V Termoelektrarni Trbovlje (TET) je danes potekala delavnica s predstavitvijo delnih rezultatov študije Osnutek investicijskega programa za optimizacijo energetske izrabe lokacije TET, ki jo je za potrebe družbe izvedel Inštitut za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji (IREET). Študija je ob upoštevanju vseh omejitvenih dejavnikov (odvod električne energije v največji možni kapaciteti 300 MW, možnosti dovoda energenta, omejitve hladilnega medija – reke Save) zožala možni nabor rešitev energetske lokacije v Trbovljah na dve.

Prva rešitev zajema izgradnjo t.i. multi-fuel kurišča (kurišča z izgorevanjem v lebdeči plasti) moči 180 MW in hkrati izgradnjo 120 MW kapacitet za pokrivanje potreb po terciarni regulaciji. Glede na pretekle investicije v TET in, nenazadnje, glede na izvedbo letošnjega obširnega remonta turbinskega dela elektrarne, pa druga rešitev temelji na zamenjavi obstoječega kotla in izgradnji treh plinskih turbin do moči največ 180 MW skupne kapacitete, prav tako za potrebe zagotavljanja terciarne regulacije.

Predstavitve delnih rezultatov študije so se udeležili predstavniki vodstev TET in HSE ter predstavniki sindikata in sveta delavcev TET. Nasprotovanj možnemu naboru rešitev ni bilo, so pa bila pričakovanja prisotnih bolj naklonjena drugi možnosti, t.j. zamenjavi kotla.

»Današnjemu srečanju sledijo podrobni primerjalni ekonomski izračuni obeh možnosti z izdelavo časovnic za implementacijo projekta ter končna predstavitev rezultatov študije na naslednji delavnici,« pojasnjuje mag. Marko Agrež, direktor TET, ki je nad današnjo predstavitvijo izrazil zadovoljstvo:«Veseli me, da se je še aktivneje pristopilo k reševanju energetske lokacije v Trbovljah in verjamem, da bomo s skupnimi močmi našli najboljšo možno rešitev.«

Na srečanju je generalni direktor HSE Borut Meh predstavil tudi pogled na prestrukturiranje TET v okviru razvojnega načrta skupine HSE  do leta 2020 s pogledom do leta 2030, ki je bil poslan vladi RS, hkrati pa so se tudi dogovorili, da se organizira sestanek, kjer bo ta tematika obravnavana in predstavljena ključnim deležnikom.

Dodatne informacije:
mag. Marko Agrež, direktor TET
E: 
[email protected]
mag. Petja Rijavec, vodja Službe komuniciranja HSE
E: 
[email protected] 

floater