Medijsko središče / Sporočila za javnost / Družbe skupine HSE z izjemno proizvodnjo energije iz obnovljivih virov

Družbe skupine HSE z izjemno proizvodnjo energije iz obnovljivih virov

Izjemen začetek leta 2021 za obnovljive vire energije se nadaljuje tudi v mesec februar. Hidroelektrarne skupine HSE, ki združuje Dravske elektrarne Maribor (DEM), Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) in 49-odstotni delež v Hidroelektrarnah na spodnji Savi (HESS), so do 14. februarja 2021 proizvedle 540 GWh električne energije in s tem že sredi meseca presegle obdobni plan za februar za 51 odstotkov.

“Leto 2021 je eno izmed hidrološko bolj mokrih let. Če se bo trend nadaljeval, bo do konca februarja hidro proizvodnja presegla 650 GWh oziroma bo obdobni plan v prvih dveh mesecih presežen za vsaj 39 odstotkov. V zadnjih petih letih je bilo hidrološko najugodnejšo leto 2016, ko je bila konec februarja dosežena hidro proizvodnja 424 GWh, v primerjavi z letošnjim letom je bilo takrat realiziranih 65 odstotkov letošnje proizvodnje,” dosežke skupine HSE na področju obnovljivih virov energije pojasnjuje Jernej Brglez, vodja službe načrtovanja in vodenja obratovanja HSE. Skupina HSE je največji proizvajalec tako imenovane “zelene električne energije” v Sloveniji. V letu 2020 smo proizvedli kar 87-odstotkov vse električne energije iz obnovljivih virov.

Februarska proizvodnja po družbah je do sredine meseca najboljša v družbi Soške elektrarne Nova Gorica, kjer so  obdobni plan presegli za 100 odstotkov. Dravske elektrarne Maribor so v tem obdobju presegle plan za 48 odstotkov, Hidroelektrarne na spodnji Savi pa za 50 odstotkov. Brglez pojasnjuje: “Visoki proizvodnji so botrovale ugodne hidrološke razmere, visoko razpoložljiva proizvodna infrastruktura ter ugodne tržne razmere.”

floater