Medijsko središče / Sporočila za javnost / DRUŽBE HSE Z NOVIMI CERTIFIKATI STANDARDOV INFORMACIJSKE VARNOSTI

DRUŽBE HSE Z NOVIMI CERTIFIKATI STANDARDOV INFORMACIJSKE VARNOSTI

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je jeseni, kljub zaostreni situaciji s pandemijo COVID-19, uspešno prestal zunanje presoje po standardu ISO 27001:2013. Prvič v zgodovini skupine HSE sta se omenjeni standard in z njim povezan sistem upravljanja informacijske varnosti SUVI ocenjevala enotno, upoštevajoč enotno metodologijo ocene tveganja in osvežene politike varovanja informacij. K učinkovitem zagovoru ukrepov, ki jih veleva standard, je pripomoglo dejstvo, da je v skupini v celoti zaživel združeni poslovni proces informacijskih tehnologij ZPP IT sHSE in da ekipi iz HSE in DEM suvereno upravljata s kompleksnimi informacijskimi poslovnimi rešitvami ter poenoteno infrastrukturo. Poleg članic skupine, družb HSE in Dravske elektrarne Maribor (DEM), ki sta že certificirani po ISO standard 27001:2013, sta se  letošnji razširitveni presoji pridružili še družbi Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) in Soške elektrarne Nova Gorica (SENG). Uspešno sta zagovarjali zahteve standarda, pri čemer sta se sklicevali na nadrejene sistemske dokumente na nivoju skupine in obstoječe pogodbe, s katerimi najemajo informacijske storitve od družb HSE in DEM. Še posebej zanimiva je bila zadnja presoja družbe SENG, kjer smo presojo v celoti opravili ob pomoči oblačne storitve Microsoft Teams.

Pomen varne informacije in komunikacije je v HSE in njegovih odvisnih družbah visoko na prioritetni listi, kar se še posebej kaže pri uvajanju novih informacijskih rešitev ob digitalizaciji ključnih poslovnih procesov. Vlaganja v izobraževanje zaposlenih na račun informacijske varnosti predstavljajo tisto dodano vrednost, ki družbam skupine in partnerjem omogoča, da danes varnost dojemajo kot nekaj povsem običajnega in nujno potrebnega. Poslovodstvo HSE z ukrepi, ki jih predpisujejo znani standardi s tega področja, učinkovito obvladuje tveganja in predpisuje prioritete tistim informacijskim projektom, ki skupini omogočajo obdržati konkurenčno prednost.

Ob jesenskih rekordih pri proizvodnji električne energije so sodelavci HSE septembra, oktobra in novembra 2020 uspešno opravili tudi redno presojo sistema vodenja kakovosti ISO 9001, delno obnovitveno presojo sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001 in prehodno presojo sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001. Omenjene standarde smo implementirali na vseh ključnih poslovnih procesih v skupini, ki se nanašajo na prodajo in trgovanje z električno energijo ter optimiranje in vodenje proizvodnje v skupini HSE. Poslovodstva družb imajo tako na voljo učinkovito orodje za spremljanje poslovnih in finančnih ciljev ter ukrepov, ki omogočajo optimalno prodajo in proizvodnjo električne energije. Tokratna presoja standarda za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu je bila prehodna, saj smo izvedli prehod iz BS OHSAS 18001 na novi certifikat ISO 45001.

Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji, kljub težkim epidemiološkim razmeram pa so družbe, povezane v holding, DEM, SENG in TEŠ, v sodelovanju s Premogovnikom Velenje oktobra 2020 dosegle največjo mesečno proizvodnjo električne energije doslej. 995 GWh proizvedene električne energije, proizvedene v rekordnem mesecu, predstavlja 13 odstotkov letne realizacije v skupini HSE.

Podrobnejše informacije o certifikatih, ki smo jih pridobili v Skupini HSE, najdete na povezavi: https://www.hse.si/sl/druzba-hse/nase-usmeritve/#certifikati.

 

floater