Medijsko središče / Sporočila za javnost / Družba Soške elektrarne Nova Gorica vabi Mestno občino Nova Gorica k sprejemu ukrepov za izboljšanje varnosti kopalcev na Soči v Solkanu

Družba Soške elektrarne Nova Gorica vabi Mestno občino Nova Gorica k sprejemu ukrepov za izboljšanje varnosti kopalcev na Soči v Solkanu

Pred začetkom nove kopalne sezone na območju »starega jezu« v Solkanu so v družbi Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) Mestni občini Nova Gorica (MONG) v četrtek, 3. junija 2021, poslali vabilo k sklenitvi sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij. Predlog sporazuma sledi strokovnim priporočilom študije, ki jo je izdelal doc. dr. Boro Štrumbelj s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani in predvideva vzpostavitev dodatnih ukrepov za povečanje varnosti kopalcev.

Za učinkovito ukrepanje predlagajo v družbi SENG sklenitev sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij, ki naj ga skleneta Mestna občina Nova Gorica in družba SENG ter izvedbo pred pričetkom kopalne sezone.

Družba SENG kot družbeno odgovorno podjetje podpira MONG pri izvrševanju posebnih ukrepov za zagotavljanje varnosti na tem območju. Od lanske kopalne sezone je SENG financiral postavitev stebričkov označevanja nivoja vode, naročil neodvisno strokovno študijo ukrepov za zmanjševanje nevarnosti za obiskovalce starega jezu v Solkanu in jo predal v nadaljnjo uporabo MONG ter ob HE Solkan postavil sondo za merjenje nivoja vode, ki bo zagotavljala podatke za vzpostavitev ustrezne signalizacije.

Kot proaktivni deležniki si v družbi SENG prizadevajo za celovito reševanje omenjene situacije. Prepričani so, da je podpis tovrstnega medsebojnega sporazuma pravi korak k ustrezni rešitvi.

floater