Medijsko središče / Sporočila za javnost / DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Z NOVIM DIREKTORJEM

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR Z NOVIM DIREKTORJEM

Nadzorni svet je na današnji 2. redni seji opravil razgovor s kandidati, ki so izpolnjevali razpisne pogoje za direktorja družbe DEM, d.o.o. V nadaljevanju seje je nadzorni svet soglasno imenoval mag. Viljema Pozeba za direktorja Dravskih elektrarn Maribor, d.o.o., za mandat štirih let. Direktor bo nastopil svoj mandat po dogovoru, a najkasneje do izteka mandata dosedanjega direktorja Andreja Tumpeja.

Dodatne informacije:
Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.
Jana Miklavžina, tajništvo
Obrežna ulica 170, Maribor
tel.: 02 300 57 55, faks: 02 300 56 65
elektronska pošta: jana.miklavzina@dem.si
splet: http://www.dem.si