Medijsko središče / Sporočila za javnost / DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR V IZGRADNJO NOVE SONČNE ELEKTRARNE

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR V IZGRADNJO NOVE SONČNE ELEKTRARNE

Družba Dravske elektrarne Maribor, največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov, ki deluje kot del skupine HSE, prihodnji teden začenja z gradnjo sončne elektrarne Zlatoličje – segment pet – na levi brežini odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje. Na ta način bo energetski objekt – odvodni kanal – pridobil dodatno vrednost, Slovenija pa dodatne gigavatne ure električne energije iz obnovljivega vira. 

Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje bo umeščen na levem bregu odvodnega kanala največje slovenske hidroelektrarne Zlatoličje – od mostu čez kanal do karting steze oziroma dirkališča Slovenja vas – v dolžini devetsto pet metrov. Skoraj šest tisoč foto-napetostnih modulov, skupne nazivne moči skoraj 2,7 MWp in načrtovane letne proizvodnje približno 3.000 MWh, bo krasilo sicer neizkoriščeno strmino odvodnega kanala. Glede na nagib terena, ki ponekod presega 30o, bo gradnja od izvajalca, invalidskega podjetja HTZ Velenje, ki je tudi del skupine HSE, zahtevala precejšen izziv in previdnost. Predvsem zaradi bližine kanala, katerega pretok vode je do 550 kubičnih metrov na sekundo. Posebnost elektrarne bo kontejnerska izvedba centralnega razsmernika s transformatorsko postajo in srednje napetostnim stikališčem. Vrednost projekta je dobra dva milijona evrov.

Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje, kot že ime pove, je del večje sončne elektrarne v nastajanju, skupne nazivne moči približno 30 MWp in predvidene letne proizvodnje dobrih 37.000 MWh, ki bo zgrajena na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin v naslednjih letih. Ob tem pa družba samostojno, v okviru skupine HSE in z zunanjimi partnerji, raziskuje tudi druge primerne lokacije za postavitve sončnih elektrarn.

V izgradnji je tudi sončna elektrarna Prapretno, katere investitor je družbe Holding Slovenske elektrarne. Tako gre pričakovati, da bo predvidoma do konca leta Slovenija bogatejša za energijo iz obnovljivih virov dveh sončnih elektrarn pod okriljem skupine HSE, ki bosta skupaj proizvedli dobrih 6.000 MWh električne energije letno, kar zadošča za celoletno porabo skoraj tisoč petsto gospodinjstev.

»Z izgradnjo prvega segmenta, sicer načrtovane večje sončne elektrarne, družba Dravske elektrarne Maribor in skupina HSE sledita zavezam države glede povečanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in potrebam gospodinjstev in gospodarstva. Prepričani smo, da velja, na okoljsko in družbeno sprejemljiv način, izkoristiti vse danosti in znanja, ki so na razpolago v Sloveniji ter tako tudi v prihodnje omogočati energetsko neodvisnost države« je ob tem povedal Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor.

Ob omenjenem družba nadaljuje tudi z aktivnostmi za postavitev prvih vetrnih parkov v državi ter aktivnostmi postavitve pilotne geotermalne elektrarne.

Dravske elektrarne Maribor, ki upravljajo osem velikih hidroelektrarn na reki Dravi, so v prvih sedmih mesecih letošnjega leta proizvedle 2.018 GWh električne energije in plan presegle za 24 odstotkov. Skupaj z ostalimi hidro družbami skupine HSE pa je bilo do konca julija proizvedene že 2.731 GWh električne energije iz vodnega vira, kar zadostuje letni porabi 650.000 oziroma skoraj 80 odstotkov slovenskih gospodinjstev.

 

Sončno elektrarno Zlatoličje segment pet, moči 2,5 MWp in letne proizvodnje električne energije 3.000 MWh sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

floater