Medijsko središče / Sporočila za javnost / Dravske elektrarne Maribor tudi pod novim vodstvom uspešno

Dravske elektrarne Maribor tudi pod novim vodstvom uspešno

Kljub vedno večji liberalizaciji energetskega trga si DEM želi aktivnejše vloge pri upravljanju nacionalnega bogastva ter krepitev vloge nosilca gospodarskega razvoja.

Družba Dravske elektrarne Maribor (DEM) je lansko leto, navkljub slabši hidrologiji, poslovala uspešno in leto zaključila s 4.684.995.000,00 tolarjev (19,55 milijonov evrov) dobička iz poslovanja. Tako kažejo nerevidirani rezultati poslovanja, ki jih je po prvih 100-ih dneh vodenja predstavil direktor, Damijan Koletnik. Nekaj slabše rezultate pa v družbi, ki proizvede kar 75 odstotkov vse proizvedene električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, pričakujejo letos. Vedno večje obremenitve družbe ter vedno bolj liberaliziran energetski trg postavljajo namreč pred družbo ostrejše pogoje poslovanja. Odgovore nanje bodo v DEM iskali v izboljšanem produktu, notranji reorganizaciji družbe, smiselnem nadaljevanju že začetih razvojnih projektov ter iskanju novih razvojnih priložnosti. Hkrati si želijo aktivnejše vloge pri upravljanju nacionalnega bogastva ter krepitev vloge nosilca gospodarskega razvoja v okoljih v katerih že d elujejo in tudi tistih, na katera bodo šele vstopili.

Dobiček je sicer nekaj nižji kot leto poprej, kar pa gre pripisati manjši proizvodnji zaradi nižje hidrologije in zvišanju obveznosti družbe do države in občin. Navkljub temu pa so s poslovnimi rezultati zadovoljni saj jim je z ukrepi učinkovitega obvladovanja stroškov in racionalizacije delovnega procesa uspelo dvigniti dodano vrednost na zaposlenega. Ta trend želijo ohraniti tudi v prihodnje, zato bodo z reorganizacijo družbe nadaljevali.

V preteklem obdobju so v DEM optimizirali večino lastnih kapacitet. V teku je še prenova največje slovenske hidroelektrarne, HE Zlatoličje, katere ocenjena vrednost znaša 63 milijonov evrov. Končana bo predvidoma leta 2009, z njo pa bodo DEM povečale svojo proizvodnjo za približno pet odstotkov. Največ pozornosti bodo tako v prihodnje namenili razvojnim projektom. Skladno s časovnim načrtom tečejo tudi intenzivne priprave na izgradnjo črpalne HE na reki Dravi (ČHE) na območju Kozjaka in daljnovodne povezave ČHE-RTP Maribor. Projekt ima svoje mesto tudi v resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023, zato pomeni po mnenju DEM njegova uresničitev tudi veliko priložnost za razvoj kraja, ki pa jo bo šele potrebno izkoristiti.

Prav v začetku tega leta so pripravili tudi nabor vseh študij, ki bodo pomenile celovit pregled ekološkega stanja reke Mure in dale hkrati odgovor o smiselnosti energetske izrabe njenega vodnega telesa. V družbi upajo, da bodo študije izvedli s čim širšo podporo in razumevanjem prebivalcev Pomurja, zato projekt poteka po principu malih korakov. V vzpodbudo je primer sosednje Avstrije, ki ima na Muri kar 30 elektrarn in kjer lokalna območja v njihovi bližini izkoriščajo priložnosti za razvoj na različnih področjih. Ne glede na to, kaj bodo študije pokazale, si v DEM želijo v okolje vstopiti kot razvojni partner okolja.

“Vsa naša prizadevanja druži skupen cilj maksimiranja dodane vrednosti za lastnika pri upravljanju z nacionalnim bogastvom. Ta se kaže v doslednosti pri kakovostnem in pravočasnem zagotavljanju električne energije iz obnovljivih virov na nacionalnem nivoju. Ker pa DEM hkrati predstavlja tudi pomemben temelj gospodarskega razvoja okolij v katerih deluje, bo odgovornost naše družbe in vseh zaposlenih ob vedno večjih obremenitvah liberalizacije energetskega trga, v prihodnje še toliko večja,” je ob koncu predstavitve povedal direktor DEM, Damijan Koletnik.

floater