Medijsko središče / Sporočila za javnost / DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR NADALJUJEJO S PRENOVO HIDROELEKTRARNE ZLATOLIČJE Z ZAUSTAVITVIJO PRVEGA AGREGATA

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR NADALJUJEJO S PRENOVO HIDROELEKTRARNE ZLATOLIČJE Z ZAUSTAVITVIJO PRVEGA AGREGATA

Prenova Hidroelektrarne (HE) Zlatoličje, največje hidroelektrarne v Sloveniji, ki proizvede skoraj 5 % vse slovenske energije, poteka v skladu z načrti. V soboto, 30. junija, bodo zaustavili 1. agregat, saj je treba zaradi dotrajanosti zamenjati generatorsko in turbinsko opremo, zaustavitev 2. agregata pa načrtujejo v naslednjem letu. V družbi Dravske elektrarne Maribor (DEM) zaradi zaustavitve agregata pričakujejo tudi posamezne povečane pretoke reke Drave med Mariborom in Ptujem, zato ne bo odveč malce več previdnosti ljudi pri njihovih aktivnostih ob njeni strugi. Vsak od agregatov bo zaustavljen predvidoma 9 mesecev. Zaključek prenove, katere vrednost bo znašala 63 milijonov evrov, je načrtovan v letu 2009. V sklopu prenove bodo izvedena tudi vsa dela na jezu Melje, dela na dovodnem kanalu ter v sami HE Zlatoličje.

»Občasna povečanja pretoka do 200 m3/s v strugi Drave zaradi zaustavitve enega agregata v HE Zlatoličje gre brez dvoma pričakovati. Omenjeni pretoki bodo občasno primerljivi s tistimi ob dežju, pomembna razlika bo v tem, da bodo spremembe pretokov nenadne in ne postopne kot pri dežju. Nekateri se bodo tega brez dvoma razveselili, a povečana previdnost v poletnih mesecih zagotovo ne bo odveč,« je poudaril Jožef Hebar, vodja projekta prenove HE Zlatoličje.

V HE Zlatoličje bodo poleg zamenjave obeh hidroagregatov opravljena tudi elektro-strojna in gradbena dela, ter prehod HE na daljinsko vodenje. Že od lanskega leta pa potekajo dela na dovodnem kanalu, kjer bo skoraj v celotni dolžini kanala na obeh straneh nameščen varovalni zid na krono nasipa dovodnega kanala. Vzporedno bo v okviru del na jezu Melje in v njegovi neposredni okolici povečana stabilnost in trdnost jezu Melje, saniran in dodatno utrjen varovalni in prelivni zid in izgrajena mala HE.

floater