Medijsko središče / Sporočila za javnost / Dravske elektrarne Maribor kupile malo hidroelektrarno Ceršak

Dravske elektrarne Maribor kupile malo hidroelektrarno Ceršak

Maribor

V petek, 22. aprila 2005, je družba Dravske elektrarne Maribor, d.o.o. (DEM), sklenila pogodbo za nakup male hidroelektrarne (MHE) Ceršak s prodajalcema Palomo tovarno lepenke Ceršak, d.d., in Palomo – Horgen tovarno higienskih papirjev, d.o.o. Predpogodba za nakup MHE Ceršak je bila sklenjena lani, natančneje 13. decembra 2004.

Danilo Šef, direktor Dravskih elektrarn Maribor, je po podpisu pogodbe  povedal: “Nakup MHE Ceršak je usklajen s strateškimi razvojnimi načrti družbe DEM. Kot zanimivost naj povem, da je to prva elektrarna, ki  jo je družba DEM kupila, vse ostale elektrarne na Dravi smo gradili sami. S podpisom pogodbe o nakupu MHE Ceršak smo kot lastnik oz. investitor hidroenergetskih objektov prisotni že na tretji slovenski reki, to je na Muri; za Dravo, ki je skoraj optimalno izkoriščena, in Savo, kjer smo soudeleženi pri gradnji spodnjesavskih elektrarn – projekt je znan pod imenom Skupni podvig.”

MHE Ceršak s padcem 3 m in sedanjim pretokom 27,3 m3/s doseže moč 662 kW in lahko letno proizvede 4,7 milijona kWh električne energije.