Medijsko središče / Sporočila za javnost / DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR KLJUB SLABI HIDROLOGIJI ZADNJIH MESECEV DOSEGLE LETNI PLAN PROIZVODNJE SKORAJ MESEC DNI PRED KONCEM LETA

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR KLJUB SLABI HIDROLOGIJI ZADNJIH MESECEV DOSEGLE LETNI PLAN PROIZVODNJE SKORAJ MESEC DNI PRED KONCEM LETA

Družba Dravske elektrarne Maribor, največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov v državi, je včeraj, 4. decembra, dosegla letošnjo načrtovano proizvodnjo 2.793.477 MWh električne energije.

Aleksander Brunčko, generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor, je ob tem povedal: »Veseli nas, da smo kljub slabi hidrologiji zadnjih treh mesecev, ki je sledila nadpovprečni hidrologiji obdobja pred tem, uspeli letni plan proizvodnje doseči skoraj mesec dni pred zaključkom leta. Rezultat je dodaten pokazatelj odlične pripravljenosti osmih velikih hidroelektrarn na reki Dravi.«

Ob navedenem, ki zajema vzdrževanje obstoječih proizvodnih enot za njihovo visoko pripravljenost, pa izvajamo tudi raziskave in aktivnosti na projektih dodatne proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, pri čemer se posebej osredotočamo na sončno, vetrno in geotermalno energijo ter hranilnike električne energije.

Avgusta so stekla gradbena dela za postavitev sončne elektrarne moči 2,7 MW na energetskem objektu – odvodnem kanalu hidroelektrarne Zlatoličje, ki bodo predvidoma zaključena v prvem tromesečju naslednjega leta; sledila bo priključitev elektrarne na elektroenergetsko omrežje. V prihodnjem letu bomo nadaljevali z aktivnostmi umeščanja v prostor ostalih segmentov sončne elektrarne skupne moči 30 MW, ki bo stala na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin. Ob tem pa z različnimi partnerji iščemo tudi dodatne primerne lokacije, izven naših objektov, za postavitev sončnih elektrarn.

V okviru projekta postavitve skupno trinajstih vetrnih agregatov na treh različnih lokacijah severovzhodne in jugovzhodne Slovenije bodo v naslednjem letu predvidoma zaključene potrebne študije za pripravo okoljskih poročil, ki bodo osnova za končno odločitev glede dejanske izgradnje.

Na osnovi opravljenih raziskav se zanašamo tudi na možnost postavitve geotermalnih elektrarn. V naslednjem letu, skupaj s partnerji, začenjamo pilotni projekt izgradnje geotermalne elektrarne na opuščeni vrtini Pg-8, ob tem nadaljujemo s potrebnimi aktivnosti za zagon projekta binarne geotermalne elektrarne na vrtini Mg-6; oboje v Prekmurju.

Med razvojnimi projekti družbe so tudi hranilniki električne energije s katerimi bomo lahko v večjem obsegu proizvodnjo prilagajali zahtevam odjemalcev in s kakovostnim izvajanjem sistemskih storitev skrbeli za zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema. Verjamemo v izgradnjo črpalne elektrarne Kozjak, saj  jo bo v prihodnje elektroenergetski sistem potreboval. Če namreč zgradimo samo del od, na nivoju države načrtovanih tri tisoč megavatov sončnih elektrarn ter tudi ostale obnovljive vendar nestanovitne proizvodnje vire, bomo potrebovali zelo velik vir za hrambo električne energije. Elektrarna bo zanimiv energetski objekt tudi za širšo regijo jugovzhodne Evrope.

Nenazadnje, glede na to, da je reka Drava energetsko izkoriščena, nadaljujemo s postavitvijo malih hidroelektrarn na njenih pritokih in drugih primernih manjših vodotokih.

»Kot rezultat v preteklih letih opravljenih raziskav, pripravljenih projektov in začrtane strategije je pred nami investicijsko zelo intenzivno obdobje. Zavedamo se zavez, ki jih je dala država glede povečanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in odgovornosti, ki jo imamo z varno in zanesljivo proizvodnjo električne energije, tako iz obstoječih enot, kot iz novozgrajenih, do gospodarstva in gospodinjstev«, je še dodal Aleksander Brunčko, generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor.

floater