Medijsko središče / Sporočila za javnost / Dravske elektrarne Maribor dobile nov nadzorni svet

Dravske elektrarne Maribor dobile nov nadzorni svet

Maribor

Danes je bila v Mariboru izredna in hkrati ustanovna seja novega nadzornega sveta Dravskih elektrarn Maribor, ene od družb Holdinga Slovenske elektrarne. Dravske elektrarne Maribor so tako zadnja od družb holdinga, kjer je v nadzornem svetu večinski lastnik – HSE ima v Dravskih elektrarnah Maribor 79,4 – odstotni delež – dobil prevladujoč vpliv.

Kratka kronologija preteklih dogodkov, iz katere je razvidna utemeljenost sklica izredne seje nadzornega sveta Dravskih elektrarn Maribor, je naslednja: 10. julija 2002 je skupščina Dravskih elektrarn Maribor v devetčlanski nadzorni svet imenovala pet novih članov, ki predstavljajo kapital HSE kot večinskega lastnika Dravskih elektrarn. Štirje novoizvoljeni člani omenjenega nadzornega sveta – dr. Milan Medved, član poslovodstva in direktor za poslovno področje HSE, Irena Stare, izvršna direktorica financ HSE, Janez Keržan, vodja službe plana in analize HSE, in Stanka Boban, vodja službe interne revizije HSE, so od direktorja Dravskih elektrarn Maribor Ivana Kralja zahtevali sklic ustanovne seje nadzornega sveta. Ker pa se to do 29. avgusta 2002, kljub zagotovilom vodstva Dravskih elektrarn, ni zgodilo, so trije člani novega nadzornega sveta skladno z  Zakonom o gospodarskih družbah sklicali izredno sejo. Sklic izredne seje nadzornega sveta, ki je potekala danes, je bil nujen; dogodki na skupščini Dravskih elektrarn Maribor z dne 20. avgusta 2002 – zavrnitev letnega poročila za leto 2001 in sprememba družbeniške pogodbe v členih, ki zadevajo potrebno večino za odločanje – namreč zahtevajo, da nadzorni svet dobi takojšen dostop do informacij, potrebnih za učinkovito opravljanje njegove funkcije, ter da prevzame odgovornost za nadaljnje poslovanje Dravskih elektrarn Maribor.

Na današnji izredni in ustanovni seji nadzornega sveta Dravskih elektrarn Maribor so izvolili predsednika nadzornega sveta dr. Milana Medveda, člana poslovodstva in direktorja za poslovno področje Holdinga Slovenske elektrarne, in namestnika predsednika nadzornega sveta mag. Djordja Žebeljana, državnega podsekretarja na ministrstvu za okolje, prostor in energijo. Sprejeli so tudi poslovnik o delu nadzornega sveta in sklep o uskladitvi plače direktorja družbe Dravske elektrarne Maribor skladno s sklepom vlade ter se informirali o dogajanju na deveti redni skupščini družbe Dravske elektrarne Maribor, ki je bila 20. avgusta letos.

Predsednik novega nadzornega sveta družbe Dravske elektrarne Maribor, dr. Milan Medved, je s potekom in sklepi ustanovne seje novega nadzornega sveta Dravskih elektrarn Maribor zadovoljen:

«Dravske elektrarne Maribor so zelo pomemben sestavni del HSE. Dosedanji nadzorni svet ni odražal volje večinskega lastnika, novi, ki ga sestavljajo štirje predstavniki HSE, pa je dobil možnost nadzora aktivnosti svoje družbe in predstavlja zagotovilo za njeno uspešno prihodnje poslovanje.«