Medijsko središče / Sporočila za javnost / DR. TOMAŽ ŠTOKELJ, NOVI GENERALNI DIREKTOR HSE: »SKUPINA HSE MORA POSTATI NOSILEC ZELENEGA PREHODA!«

DR. TOMAŽ ŠTOKELJ, NOVI GENERALNI DIREKTOR HSE: »SKUPINA HSE MORA POSTATI NOSILEC ZELENEGA PREHODA!«

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d. o. o. (NS HSE) je na današnji redni seji za novega generalnega direktorja družbe HSE d.o.o. s štiriletnim mandatom, ki ga nastopi 8. novembra 2022, soglasno imenoval dr. Tomaža Štoklja. Izbran je bil med več predlaganimi kandidati na podlagi osebnega povabila NS HSE in priporočila zunanje kadrovske agencije ter predstavljenih vizij družbe in skupine HSE.

»Dr. Tomaža Štoklja, ki praktično celo svojo kariero dela v energetiki in panogo pozna do njene obisti, smo ocenili kot najprimernejšega kandidata za vodenje družbe. Pričakujemo, da bo s svojimi kompetencami in izkušnjami pomembno pripomogel k premoščanju izrednih razmer na področju oskrbe z električno energijo v Sloveniji ter k ohranjanju položaja največjega slovenskega proizvajalca in enega vodilnih trgovcev z električno energijo v regiji,« je po seji povedala dr. Nevenka Hrovatin, predsednica NS HSE.

Dr. Tomaž Štokelj je svojo karierno pot začel kot elektroinženir v Soških elektrarnah Nova Gorica in jo nadgrajeval kot mladi raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je tudi magistriral in doktoriral. Na prelomu drugega tisočletja je sodeloval pri vzpostavitvi trga z električno energijo ter bil zadolžen za postavitev trgovanja v nastajajoči družbi HSE. Leta 2002 je postal  izvršni direktor trženja HSE in bil odgovoren za prodajo električne energije in sistemskih storitev ter trgovanje z električno energijo in ostalimi produkti, kot so ogljični kuponi, plini, RECS certifikati itd., to funkcijo pa je opravljal vse do leta 2017. V tem obdobju je bil tudi direktor več trgovalnih družb, ki jih je HSE odprl v tujini za potrebe trgovanja z električno energijo, ter  član upravnega odbora termoelektrarne Russe v Bolgariji. Po odhodu iz HSE je opravljal svetovalne storitve na področju trga z električno energijo in učinkovite rabe energije, vodil projekte za družbe s področja energetike ter sodeloval pri postavitvi in vodil družbo GGE Italija. Od leta 2021 je bil dr. Štokelj zaposlen v družbi GEN-I kot direktor strateškega upravljanja portfeljev.

Skupino HSE v prihodnjem obdobju čakajo številni izzivi. Ti so v prvi vrsti povezani z zagotavljanjem varne in zanesljive proizvodnje električne energije v proizvodnih objektih skupine HSE, s tvornim sodelovanjem pri načrtovanju in izvajanju nacionalnih in evropskih strategij spopadanja z energetsko krizo ter z nadaljevanjem pobud in aktivnosti na področju zelenega prehoda.

»Skupina HSE mora postati nosilec zelenega prehoda,« poudarja dr. Tomaž Štokelj, novi generalni direktor HSE. »Naša prva naloga bo zagotavljanje zadostne in zanesljive ter cenovno konkurenčne proizvodnje električne energije ter nemotena oskrba slovenskih odjemalcev z električno energijo v času energetske krize. Skupina HSE bo z motiviranimi in kompetentnimi zaposlenimi ter pospešenimi investicijami v obnovljive vire energije, vire fleksibilnosti in v razvoj novih storitev igrala vodilno vlogo pri ekonomsko in socialno pravičnemu zelenemu prehodu energetike s ciljem čim večje dolgoročne samooskrbnosti slovenskega elektroenergetskega sistema.«

floater