Medijsko središče / Sporočila za javnost / DR. MILAN MEDVED ŠE 4 LETA NA ČELU PREMOGOVNIKA VELENJE

DR. MILAN MEDVED ŠE 4 LETA NA ČELU PREMOGOVNIKA VELENJE

Na 14. redni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje, ki je potekala 9. avgusta 2011, so nadzorniki zaključili razpisni postopek za mesto direktorja Premogovnika Velenje. Rok za prijavo je potekel v ponedeljek, 8. 8. 2011. Na razpis za direktorja družbe je prispela ena prijava, in sicer prijava dosedanjega direktorja. Člani NS PV so po pregledu prispele dokumentacije za naslednje 4-letno obdobje, ki se prične s 1. 9. 2011, za direktorja Premogovnika Velenje imenovali dr. Milana Medveda.

Mag. Simon Tot
predsednik NS Premogovnika Velenje

floater