Medijsko središče / Sporočila za javnost / Dr. Jože Zagožen prevzel posle generalnega direktorja HSE

Dr. Jože Zagožen prevzel posle generalnega direktorja HSE

Ljubljana

Danes je bila na sedežu Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) izvršena primopredaja poslov novemu generalnemu direktorju družbe dr. Jožetu Zagožnu, ki je bil na to funkcijo imenovan s sklepom nadzornega sveta 25. maja 2005. V prihodnjih tednih se bo novi generalni direktor HSE podrobno seznanil s preteklim in tekočim poslovanjem družbe in skupine HSE ter z njenimi kratkoročnimi in dolgoročnimi načrti. Kadrovska ekipa družbe zaenkrat ostaja nespremenjena.

Dr. Jože Zagožen je po zaključeni primopredaji izrazil zadovoljstvo tako nad njenim potekom kot nad stanjem poslov in aktivnosti, ki v HSE potekajo in bodo tudi odslej potekale nemoteno. Pri tem je poudaril, da bo poudarek tudi v prihodnje na prizadevanju za varno in zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo ter na strokovnem sodelovanju z vsemi ciljnimi javnostmi družbe: lastniki, kupci, zaposlenimi, lokalno skupnostjo in sindikati.

floater