Medijsko središče / Sporočila za javnost / DR. FRANC ŽERDIN, PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA HSE:«NALOŽBA V BLOK 6 POTEKA SKLADNO Z NAČRTI!«

DR. FRANC ŽERDIN, PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA HSE:«NALOŽBA V BLOK 6 POTEKA SKLADNO Z NAČRTI!«

Na današnji sedmi redni seji nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. so se njegovi člani seznanili s potekom izgradnje bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj, med drugim tudi z informacijo, da Vlada Republike Slovenije s posebnim sklepom od vodstva HSE zahteva podrobno poročilo o postopkih, ki so bili izvedeni v zvezi z naložbo v blok 6 TEŠ. Hkrati je nadzorni svet HSE d.o.o. podprl generalnega direktorja družbe pri proaktivnem sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije Republike Slovenije, saj je v interesu vseh, da naložba poteka transparentno.  Nadzorni svet se je seznanil tudi s pismom ministra za gospodarstvo in poročilom Odbora za aktivni nadzor investicije v blok 6 glede postopkov pri projektiranju in oddaji del za izdelavo naprave za razžvepljevanje plinov in bo s svojimi ugotovitvami tudi pisno seznanil ministra za gospodarstvo.

Nadzorni svet HSE je bil ponovno soglasen, da je blok 6 TEŠ pomembna nacionalna strateška naložba, namenjena zagotavljanju varne, okolju prijazne in zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo, ki ga država nujno potrebuje. Naložbo so s pisnimi poročili podprla tudi številna strokovna združenja, ustanove in ugledni energetski strokovnjakovi s fakultet ter raziskovalnih inštitutov in združenj, kot so Gospodarska zbornica Slovenije, CIGRE, Energetska zbornica Slovenije in drugi.

»Vodstvi in nadzorna sveta HSE in TEŠ sta dodatno zaostrila sistem nadzora nad izvajanjem naložbe. Namen tega ni le poslovno-gospodarski in nacionalni interes, temveč tudi ohranjanje dobrega imena HSE in TEŠ, ki vodita projekt na visokem strokovnem nivoju,« pojasnjuje dr. Franc Žerdin, predsednik nadzornega sveta HSE. V primeru kakršnekoli ugotovljene nepravilnosti ali dokazanega suma pa bo nadzorni svet HSE zahteval za kršitelje uvedbo ustreznih sankcij.

Na današnji seji nadzornega sveta je bil sprejet tudi poslovni načrt Holdinga Slovenske elektrarne za leto 2010.

floater