Medijsko središče / Sporočila za javnost / Ivan Pohorec novi predsednik Uprave Premogovnika Velenje

Ivan Pohorec novi predsednik Uprave Premogovnika Velenje

V četrtek, 6. marca 2014, je v prostorih Holdinga Slovenske elektrarne potekala izredna seja Nadzornega sveta Premogovnika Velenje. Na njej so člani nadzornega sveta obravnavali včeraj podano odstopno izjavo Uprave Premogovnika Velenje in na podlagi odstopne izjave odpoklicali upravo družbe. Nadzorni svet je za novega predsednika Uprave Premogovnika Velenje s polnimi pooblastili do 6. junija 2014 imenoval Ivana Pohorca, dosedanjega glavnega tehničnega vodjo in vodjo proizvodnega področja v Premogovniku Velenje, ki izpolnjuje tudi vse pogoje, predpisane v statutu družbe. Nadzorni svet, ki bo v tem času pripravil razpis za imenovanje nove uprave, pričakuje, da se v tem času zagotovi normalno delovanje Premogovnika Velenje – še vedno namreč potekajo tudi pogajanja s Stavkovnim odborom Sindikata Premogovnika Velenje – in nemoten proces pridobivanja premoga.

Nadzorni svet je na seji obravnaval in dal soglasje k tripartitni pogodbi o zakupu premoga med HSE-TEŠ-PV in odobril nekaj pravnih poslov.

Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje

floater