Medijsko središče / Sporočila za javnost / DODATNA POJASNILA GLEDE IMENOVANJA DIREKTORJA TEŠ DR. MATJAŽA EBERLINCA

DODATNA POJASNILA GLEDE IMENOVANJA DIREKTORJA TEŠ DR. MATJAŽA EBERLINCA

Odzivamo se na današnje izjave Petra Dermola, nekdanjega direktorja TEŠ, ki ga je poslovodstvo HSE kot edini družbenik odpoklicalo zaradi ugotovljenih hujših kršitev delovnih obveznosti pri oddaji poslov in naročanju storitev.

Odprtih delovnopravnih postopkov v družbi HSE ne bomo komentirali, saj ne bi bilo korektno pojasnjevati podrobnosti pred dokončanjem dela pristojnih organov ter pred pravico zagovora gospoda Dermola – ta bo imel že kmalu priložnost predstaviti svoje razloge in pojasnila.

Kar se tiče preteklega sodelovanja dr. Matjaža Eberlinca pri projektu TEŠ 6 pa dejstva ne ustrezajo temu, kar skuša prikazati razrešeni direktor TEŠ Peter Dermol. Dr. Matjaž Eberlinc, od 3.11.2014 direktor družbe TEŠ, je bil aktivni član ter kasneje tudi predsednik Odbora za aktivni nadzor investicije TEŠ 6. Odbor je skladno s svojimi pristojnostmi podajal predloge in stališča do relevantnih zadev projekta TEŠ 6, ni pa sklepal poslov ali podpisoval kakršnih koli aneksov ali pogodb. Tovrstne pristojnosti in odgovornosti so bile v izključnih pristojnostih poslovodstva družbe TEŠ ter njegovega nadzornega organa, torej v pristojnostih gospoda Dermola in vseh prejšnjih direktorjev TEŠ.

Služba komuniciranja HSE

floater