Medijsko središče / Sporočila za javnost / DOBRODELNI TEAMBUILDING HSE: S SKUPNIMI MOČMI PUSTILI TRAJEN PEČAT

DOBRODELNI TEAMBUILDING HSE: S SKUPNIMI MOČMI PUSTILI TRAJEN PEČAT

V petek, 8. septembra 2023, na dobrodelni dan HSE, smo v sodelovanju z Občino Kamnik in zunanjim izvajalcem ETC Kamnik naredili veliko dobrega in pokazali, da družbena odgovornost ni le besedna skovanka.

Kar 160 sodelavk in sodelavcev se nas je podalo na teren in pomagalo pri sanaciji prizadetih objektov na območju Kamnika. V vrtcu Sonček smo vzpostavili prostor za igro. Z zunanjega dela igrišča smo odstranili mulj, popravili igrala, zamenjali travno rušo ter pesek pri igralih. V osnovni šoli Stranje smo očistili zunanjost, zamenjali  pesek ter obnovili dotrajane klopi. V podružnični šoli Črna-Gozd smo osvežili otroško in nogometno igrišče ter zunanjost šole. Skupaj z donacijo družbe HSE smo prispevali tudi k nakupu novih otroških igral ter razveselili otroke in učiteljice. Največ sodelavk in sodelavcev  je pomagalo pri sanaciji športnega parka Virtus pod okriljem občine Kamnik kjer sta bili nogometno in košarkarsko igrišče v celoti prekriti z muljem. Kljub težkim pogojem dela in občutku, da se skoraj nič ne premika, so za nami ostali veliki kupi mulja in peska!

Skupaj smo naredili velike spremembe in pustili trajen pečat. Župan občine Kamnik Matej Slapar in predstavniki saniranih lokacij se nam za pomoč iskreno zahvaljujejo (več na povezavi). Posebno zahvalo pa so nam izrekli najmlajši, ki so se vrnili v obnovljene šole in vrtce.

floater