Medijsko središče / Sporočila za javnost / DEMANTI IZJAV BRANKA SEVČNIKARJA V SLOVENSKIH MEDIJIH

DEMANTI IZJAV BRANKA SEVČNIKARJA V SLOVENSKIH MEDIJIH

V zadnjih tednih se v slovenskih medijih pojavljajo obtožbe gospoda Branka Sevčnikarja, predsednika sindikata TEŠ, vezane na odpoklic dr. Uroša Rotnika z mesta direktorja TEŠ in aktivnosti, ki so temu sledile. V svojih javnih nastopih med drugim trdi:

– da predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu TEŠ (NS TEŠ) ni vpet v delo tega nadzornega sveta, da se ga na seje NS TEŠ ne vabi in da se z njim ne komunicira na primeren način; da je praktično izrinjen iz tega organa odločanja;
– da sindikat TEŠ nima sogovornika niti v zdajšnjem direktorju niti v poslovodstvu HSE.

Veliko je še izjav, s katerimi gospod Sevčnikar brani svoj prav. A resnica je naslednja:

predstavniki zaposlenih v TEŠ so vedno dobili odgovore na vsa zastavljena vprašanja. Tudi kadar se predstavnik zaposlenih, gospod Franc Rosec, seje ni mogel udeležiti, se je termin usklajeval tako dolgo, da mu je bila prisotnost na seji omogočena. Izjema je bila le zadnja, 20. korespondenčna oziroma posledično 13. izredna seja NS TEŠ dne 18.11.2010. Predmet seje je bil nujni seznanitveni sklep NS TEŠ s ključnimi pogodbami, ki so jih zahtevale banke, in sklep glede pisma Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (AUKN), ki je bil prav tako zahtevan s strani bank. Zaradi časovne stiske, ki ni bila posledica (ne)aktivnosti TEŠ ali NS TEŠ, temveč posledica zaključnega multilateralnega usklajevanja znotraj velike skupine akterjev (HSE, EIB, TEŠ, banke-jamstvenice), termina korespondenčne seje žal ni bilo mogoče spremeniti, kot tudi ni bilo mogoče prelagati sklica izredne seje NS TEŠ. Slednja je bila sklicana v izogib dvomu o veljavnosti korespondenčne seje, ki se je predstavnik zaposlenih v NS TEŠ ni udeležil, saj se ga kljub vsem naporom tako s strani TEŠ kot članov NS TEŠ ni dalo priklicati.

Poudarili bi tudi naslednje: vedno, kadar se predstavnik zaposlenih seje NS TEŠ ni udeležil do konca (12. izredna seja) ali na njej ni bil prisoten (13. izredna seja) ali celo ni bil dosegljiv (20. korespondenčna seja), je bil zapisnik seje pripravljen v nekaj urah po njenem zaključku ter poslan na sedež družbe TEŠ, v tajništvo direktorja, z navodilom, naj se z njim predstavnik zaposlenih v NS čim prej seznani.

Iz zapisnega je torej razvidno, da komunikacija oziroma obveščanje znotraj nadzornega sveta TEŠ poteka redno in ažurno, zato ne razumemo, od kod gospodu Sevčnikarju podatki za tako pavšalna in nepreverjena zavajanja javnosti.

Dalje gospod Sevčnikar trdi, da v nima sogovornika ne v poslovodstvu TEŠ ne v poslovodstvu HSE. Dejstvo pa je naslednje: novoimenovani direktor TEŠ mag. Simon Tot je pri predsedniku sindikata TEŠ večkrat urgiral z željo po pogovoru in omogočanju začetka opravljanja funkcije direktorja družbe. Znano je, da mu je bilo to dalj časa onemogočeno. Mag. Simon Tot, direktor TEŠ, je Branka Sevčnikarja k pogovorom pozval 11.11.2010 (ob imenovanju na mesto direktorja družbe TEŠ) ter 12.11.2010 (pred sklicem zbora delavcev TEŠ, po njem ter takoj po primopredaji poslov z dr. Urošem Rotnikom). 13.11.2010 je bil sestanek sindikata TEŠ, poslovodstva HSE in direktorja TEŠ, na katerem je bilo mag. Simonu Totu s strani Branka Sevčnikarja obljubljeno, da se bodo sestali in pogovorili, a se to ni zgodilo – tudi 14.11.2010 ne, ko je mag. Simon Tot ponovno telefonsko prosil Branka Sevčnikarja za sestanek.

Ko je bil 16.11.2010 končno omogočen vstop Simonu Totu v poslovno stavbo TEŠ, je bil temu prisoten tudi Branko Sevčnikar, čeprav ni jasno, s kakšnim dovoljenjem in pooblastili. Naslednje dni je gospod Sevčnikar v medijih celo razglašal, da je mag. Simon Tot v TEŠ vstopil nasilno, kar je daleč od resnice. Mag. Simon Tot, direktor TEŠ, je v prostore družbe vstopil mirno, a v spremstvu policije in odvetnika ter z vsemi potrebnimi papirji, ki dokazujejo, da je zakonito imenovani novi direktor družbe.

Isti dan je bil ob 20. uri v TEŠ ponovno sklican stavkovni odbor, vendar je gospod Sevčnikar znova zavrnil prošnjo mag. Simona Tota za pogovor po njegovem zaključku.

Zadnji poziv za vzpostavitev dialoga s sindikatom TEŠ je bil s strani Simona Tota dan 23.11.2010, vendar je s strani g. Sevčnikarja znova doživel zavrnitev, češ da je po vseh dogodkih tistega dne za pogovor preveč izčrpan.

Iz naštetega je razvidno, da s strani sindikata TEŠ ni bilo v komunikacijo z mag. Simonom Totom, direktorjem TEŠ, vloženega nikakršnega truda, zato so trditve, da je neodzivna druga stran, navadno zavajanje. Tega pa ne moremo trditi za sindikat Premogovnika Velenje, kjer je sestanek s poslovodstvom HSE in direktorjem TEŠ v torek, 23.11.2010, potekal v pozitivnem in konstruktivnem vzdušju, z jasno izraženo voljo za sodelovanje.

Služba komuniciranja HSE

floater