Medijsko središče / Sporočila za javnost / DEM USPEŠNO ZAKLJUČILE POGAJANJA ZA NAJUGODNEJŠO PONUDBO ZA IZBOR IZVAJALCA DEL ŠIRITVE ODVODNEGA KANALA HE ZLATOLIČJE

DEM USPEŠNO ZAKLJUČILE POGAJANJA ZA NAJUGODNEJŠO PONUDBO ZA IZBOR IZVAJALCA DEL ŠIRITVE ODVODNEGA KANALA HE ZLATOLIČJE

Dravske elektrarne Maribor (DEM) so danes uspešno zaključile pogajanja za najugodnejšo ponudbo za izbor izvajalca del širitve odvodnega kanala HE Zlatoličje. Na pogajanja, ki jih je za družbo vodil HSE Invest, so bili povabljeni vsi ponudniki, ki so oddali tehnično sprejemljive rešitve. Vsi vabljeni so se povabilu tudi odzvali. Na postopek pogajanj, ki ga je izvedla komisija, ni bilo nobenih pripomb. O pravilnosti odločitve, da se s ponudniki izvedejo pogajanja, priča podatek, da je bila na koncu izbrana ponudba, ki je bila kar za 25% ugodnejša od prvotno posredovane najugodnejše ponudbe za naročnika. Na podlagi izbora komisije bo družba DEM za nadzorni svet pripravila gradivo, kot podlago za soglasje nadzornega sveta k sklenitvi pogodbe.