Medijsko središče / Sporočila za javnost / DEM S PROIZVODNIMI REKORDI IN KONTROLO STROŠKOV ZA BLAŽENJE KRIZE

DEM S PROIZVODNIMI REKORDI IN KONTROLO STROŠKOV ZA BLAŽENJE KRIZE

Čeprav leto še ni končano tudi iz Dravskih elektrarn Maribor (DEM) poročajo o rekordnih proizvodnih rezultatih. Načrtovano letno proizvodnjo, gre za energijo, ki je v celoti pridobljena iz obnovljivih virov, so dosegli že v začetku decembra. Rekorde v največji moči na pragu že danes dosega HE Zlatoličje, čeprav bo njena prenova v celoti končana šele v letu 2010. V DEM pozdravljajo tudi realizacijo načrtov izgradnje bloka 6 v TEŠ, saj gre za komplementaren projekt izgradnji črpalne hidroelektrarne na Dravi na območju Kozjaka, ki bo s transformacijo pasovne nočne energije v vršno energijo posledično izboljšala dobičkonosnost obeh investicij. Z njuno realizacijo bo proizvodnja družbe še bolj konkurenčna, povečana proizvodnja in kontrola stroškov pa je po mnenju DEM recept za blaženje gospodarske krize, ki močno pritiska tudi na ceno električne energije.

Drugega decembra so letni plan proizvodnje v višini 2315 GWh električne energije že dosegli. V prvih enajstih mesecih letošnjega leta so z 272 zaposlenimi proizvedli skupno 2295 GWh električne energije, kar jih z 8,4 GWh na zaposlenega uvršča v sam slovenski vrh po proizvodnji, takoj za Nuklearno elektrarno Krško (NEK).
»Rekordno proizvodnjo gre v veliki meri pripisati visoki strokovnosti naših zaposlenih, ki se kaže v visoki, več kot 99,89% pripravljenosti naprav in nikakor ni le posledica hidrologije, kot bi kazalo na prvi pogled. Ob rekordni proizvodnji uspešno in dosledno obvladujemo stroške poslovanja, kar je toliko bolj pomembno za čas, ko kriza močno pritiska tudi na cene v energetiki. To je naš odgovor na krizo in hkrati prispevek k blaženju njenih posledic,« je začrtano delovanje kratko pojasnil direktor DEM, Damijan Koletnik.

floater