Medijsko središče / Sporočila za javnost / DEM: Proizvodni načrt v obdobju 1 – 6 2006 izpolnjen 103-odstotno

DEM: Proizvodni načrt v obdobju 1 – 6 2006 izpolnjen 103-odstotno

Družba Dravske elektrarne Maribor (DEM), največja hidroenergetska družba v Sloveniji, ki pod svojim okriljem združuje osem hidroelektrarn (HE Dravograd, HE Vuzenica, HE Vuhred, HE Ožbalt, HE Fala, HE Mariborski otok, HE Zlatoličje in HE Formin) ter dve mali hidroelektrarni, od katerih je ena na reki Muri v Ceršaku, že od leta 2002 izboljšuje svoje poslovanje.

Tako je družba DEM, ki proizvede povprečno kar 25 odstotkov vse slovenske električne energije oz. 80 odstotkov vse slovenske električne energije, ki ustreza kriterijem obnovljivih virov in standardom mednarodno priznanega certifikata RECS (Renewable Energy Certificates System), poslovno leto 2005 zaključila z rekordnim čistim dobičkom v višini 5,1 milijarde tolarjev.

Prav tako je bilo zelo uspešno poslovanje v prvi polovici letošnjega poslovnega leta, saj je bil načrt proizvodnje v obdobju januar–junij izpolnjen 103-odstotno, zato je čisti poslovni izid v prvem polletju za 4 odstotke večji od načrtovanega.

»Odlični poslovni rezultati so zagotovo tudi posledica zaključka prenove
gornjedravskih elektrarn, ki imajo povečano moč za skoraj eno novo elektrarno,
nove organiziranosti ter obvladovanja stroškov, čemur smo v zadnjih letih v družbi DEM namenjali veliko pozornosti«, je povedal direktor DEM Danilo Šef.

V skladu s strateškimi načrti družbe DEM in lastnika HSE se je po zaključku prenove šestih gornjedravskih elektrarn obnova obstoječih zmogljivosti preselila na spodnjo Dravo, kjer so se že pričela dela v sklopu projekta prenove HE Zlatoličje, sledila pa bo prenova HE Formin, vse s ciljem čimbolj racionalno izkoristiti že zgrajene in umeščene energetske objekte.

Razvojni načrti opredeljujejo tudi  delovanje družbe DEM na drugih slovenskih porečjih; družba DEM je 30-odstotni soinvesitor v projektu izgradnje elektrarn na spodnji Savi, imenovanem Skupni podvig, od lanskega leta pa pod okrilje družbe DEM sodi tudi mala HE Ceršak na reki Muri. Prav tako se je v začetku letošnjega leta pričel postopek državnega lokacijskega načrta za črpalno elektrarno na Dravi na območju Kozjaka.

Da je v zadnjem času družba DEM postala bolj prepoznavna v lokalnem okolju, priča tudi nagrada revije Mariborčan, ki jo je družba DEM kot Naj veliko podjetje prejela v letu 2005. K njeni večji prepoznavnosti je pripomogla tudi nova celostna grafična podoba, prav tako pa jasno zastavljena redefinicija poslanstva in vizije družbe, katere cilj je poslovna uspešnost ob upoštevanju trajnostnega razvoja okolja, v katerem deluje.

floater