Medijsko središče / Sporočila za javnost / DEM POZVAL ŽUPANE, DA NAJ LOKALNE SKUPNOSTI ČIM BOLJ AKTIVNO SODELUJEJO PRI ŠTUDIJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

DEM POZVAL ŽUPANE, DA NAJ LOKALNE SKUPNOSTI ČIM BOLJ AKTIVNO SODELUJEJO PRI ŠTUDIJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Po seznanitvi strokovnega sveta Pomurskega razvojnega inštituta, so predstavniki Dravskih elektrarn Maribor (DEM) s potekom Ekološke sanacije reke Mure ob možni energetski izrabi s poudarkom na Študiji trajnostnega razvoja ter izdelavi strokovnih podlag, tokrat seznanili še župane in predstavnike medijev. Poudarili so, da projekt sloni na številnih direktivah in usmeritvah in je izjemno obsežen ter kompleksen. Hkrati so zaprosili župane, kot izvoljene predstavnike lokalnih skupnosti, da jim v procesu priprave zagotovijo čim širšo podporo v svojih sredinah, od koder prihajajo. Le tako bodo po njihovem mnenju strokovnjaki, ki bodo študije pripravljali, lahko svoje delo opravili kar najbolj učinkovito.
Vse to pa so pripravljalne faze, ki so poleg pomena za lokalno okolje pomembne predvsem za DEM kot potencialnega investitorja, saj predstavljajo podlage za njegovo odločitev o podpisu koncesijske pogodbe. V DEM so prepričani, da je koncept preveritve ekološke sanacije reke Mure ob možni energetski izrabi Mure v procesu trajnostnega razvoja priložnost partnerskega reševanja izzivov ob Muri. Pogoji prostora, narave in okolja bodo podali tiste vhodne podatke ranljivosti okolja, na podlagi katerih bodo določena območja posegov s sprejemljivimi vplivi, ki jih bo lahko investitor še sprejel v okviru investicije.

Direktor Dravskih elektrarn Maribor, Andrej Tumpej: »Verjamem, da bo sodelovanje z lokalno skupnostjo s časom bolj in bolj intenzivno. Naši napori bodo usmerjeni v to, da bomo korake delali skupaj. Le na ta način bo možno številne interese prepoznati in jih v procesu tudi usklajevati.«

Direktor Pomurskega razvojnega inštituta, dr. Darko Anželj: »Današnje srečanje je pokazalo, da smo v lokalnih skupnostih pripravljeni proučiti vsako argumentirano priložnost za investicije na našem območju, ki bi pomenile zmanjševanje razvojnega zaostanka naših krajev za osrednjo Slovenijo.«

floater