Medijsko središče / Sporočila za javnost / DEM posodobile celostno grafično podobo

DEM posodobile celostno grafično podobo

Maribor

Dravske elektrarne Maribor so v novo leto vstopile zelo delavno: prenovile so celostno grafično podobo podjetja, uspešno je bil izveden pregled drugega obnovljenega agregata  HE Vuhred, ob koncu decembra pa ob nenadni okvari agregata HE Zlatoličje opravljen tudi predčasen remont.

Ob tako pomembnem koraku, kot je sprememba celostne grafične podobe podjetja, je direktor podjetja Danilo Šef poudaril: “Dravske elektrarne Maribor so se v zadnjih 30 letih razvile v sodobno, ekološko ozaveščeno podjetje s poslanstvom proizvajati okolju prijazno ter cenovno in kakovostno sprejemljivo električno energijo iz obnovljivih virov. To izraža tudi naša nova celostna podoba, ki nam omogoča večjo prepoznavnost na energetskem trgu v slovenskem in tudi širšem prostoru, kar bo še posebno pomembno ob članstvu Slovenije v Evropski uniji.”

Ena ključnih nalog Dravskih elektrarn Maribor je zagotavljati nemoteno proizvodnjo električne energije vse dni v letu 24 ur na dan. Nenadne okvare je treba čimprej odpraviti. V HE Zlatoličje so konec preteklega leta v rekordnem času odpravili napako na agregatu 2 in hkrati izkoristili ustavitev stroja za remont, tako da ga ne bo treba  ustaviti v januarju, ko je bil predviden redni remont.

V HE Vuhred, kjer teče druga faza prenove Dravskih elektrarn Maribor, pa so v četrtek, 8. 1. 2004, uspešno opravili tehnični pregled obnovljenega agregata 1. Agregat 2 je bil obnovljen že lani, v izvedbi pa je tudi prenova zadnjega, tretjega agregata in bo predvidoma končana še letos avgusta.

floater