Medijsko središče / Sporočila za javnost / DEM PODALE PREDLOG ZA IZVRŠBO ZA IZTERJAVO DOLGA ZVON ENA HOLDING

DEM PODALE PREDLOG ZA IZVRŠBO ZA IZTERJAVO DOLGA ZVON ENA HOLDING

Danes je bila sklicana izredna seja nadzornega sveta družbe Dravske elektrarne Maribor. Ta je obravnaval predlog družbe glede nadaljnjih postopkov za poravnavo preostalih obveznosti Zvona Ena Holdinga po sklenjeni posojilni pogodbi in soglašal, da se predlagana rešitev dolžnika zavrne kot nesprejemljiva. Na podlagi tega dejstva je soglašal, da Dravske elektrarne Maribor vložijo izvršilni predlog za izterjavo dolga, ki ga ima družba Zvon Ena Holding do družbe Dravske elektrarne Maribor. Z izvršbo želijo v Dravskih elektrarnah dobiti povrnjen dolgovan znesek devetih milijonov evrov s pripadajočimi obrestmi.

Odločitev za izvršbo je sprejeta po več kot letu dni neuspešnih prizadevanj Dravskih elektrarn Maribor za sporazumno poravnavo.

floater