Medijsko središče / Sporočila za javnost / DEM na razširjeni seji Strateškega sveta PRI – MS s predstavniki lokalnih skupnosti Pomurja o nadaljnjih korakih projekta energetske izrabe reke Mure

DEM na razširjeni seji Strateškega sveta PRI – MS s predstavniki lokalnih skupnosti Pomurja o nadaljnjih korakih projekta energetske izrabe reke Mure

11. 2. 2013

Predstavniki Dravskih elektrarn Maribor (DEM) so na današnji razširjeni seji Strateškega sveta Pomurskega razvojnega inštituta Murska Sobota (PRI – MS) – na njo so povabili tudi župane občin ob Muri, pomurske poslance ter predstavnike pristojnih ministrstev – predstavili opravljeno delo in izzive povezane z energetsko izrabo reke Mure. Največjo pozornost so namenili aktivnostim v postopku priprave Državnega prostorskega načrta (DPN) za objekt Hrastje Mota, v okviru katerih bo, predvidoma v mesecu marcu, sklicana prostorska konferenca. Na srečanju so ponovno poudarili pripravljenost in željo, da z ustanovitvijo nove družbe povečajo svojo prisotnost v Pomurju. S tem so se strinjali predstavniki lokalnega okolja in se zavzeli za čim prejšnjo realizacijo obljube. Prav tako so Dravske elektrarne Maribor pozvali, da se projekt pripravi tako, da bo vsaj enakovredno obravnaval uresničitev razvojnih možnosti in ciljev Pomurja. Udeleženci so se seznanili tudi z dejstvom, da ima projekt pomembno mesto med načrtovanimi projekti obnovljivih virov na nacionalnem nivoju in ob tem podporo družbe HSE.

Ob predstavitvi so predstavniki DEM predstavili interdisciplinarni pristop, ki so ga uporabili pri pripravi na projekt, saj obravnava tri med seboj povezana področja, in sicer družbenega razvoja, nadalje sklop okolja, narave in prostora ter gospodarstva regije. Prav tako so izpostavili, da so v procesu veliko pozornost namenili obravnavi omejitvenih pogojev, ki izhajajo iz okoljevarstvenega programa Natura 2000 in trajnostnega razvoja.

Pobuda za državni prostorski načrt je bila predstavljena v mesecu juniju lanskega leta. Po njej so nosilci urejanja prostora na državnem in lokalnem nivoju podali svoje smernice, čemur je sledilo zahtevno usklajevanje vsebine okoljskega poročila. Projekt se nadaljuje z naslednjim korakom, prostorsko konferenco, ki jo koordinator DPN, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, načrtuje za mesec marec.

Svojo podporo projektu HE na Muri je na srečanju izrazil tudi Blaž Košorok, generalni direktor HSE: »HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji. Tisto, kar nas dela še posebej konkurenčne na zahtevnem energetskem trgu, je med drugim kombinacija različnih virov energije, kar nam omogoča optimizacijo proizvodnih procesov. Projekte hidro virov podpiramo, saj so za nas zanimivi, tako zaradi neizkoriščenega potenciala v obliki naravnih danosti, kar primer reke Muri nedvomno je, kot tudi zaradi lastnega »know-how-a«, ki ga imamo na tem področju. Dejstva, da projekt energetske izrabe reke Mure dobiva realno podobo, se zato toliko bolj veselimo.«

»Vsakokratno srečanje s predstavniki Pomurja je za nas izjemno dragoceno. Tudi tokratno. Krepi nas v prepričanju, da smo na pravi poti. Z najavljeno prostorsko konferenco je narejen velik korak naprej v zahtevnem postopku umeščanja objektov v prostor. Veseli nas tudi ponovno izražena podpora projektu s strani lastnika, HSE. Kot investitor si resnično iskreno želimo, da bo tem pomembnim korakom v postopku sledil vstop v lokalno okolje z ustanovitvijo nove družbe. Sami smo na to že pripravljeni,« je povedal mag. Viljem Pozeb, direktor Dravskih elektrarn Maribor.

»Odločitev, da se po približno pol leta ponovno srečamo v razširjeni sestavi, se je izkazala kot pravilna. Številna in močna udeležba me veseli, saj jo sam razumem kot željo prisotnih po sodelovanju. Ta je bila danes večkrat jasno izražena. Ne le na lokalnem, tudi na državnem nivoju. Jasno, ob hkratnih zahtevah vseh prisotnih iz Pomurja, da ne gre v nobenem trenutku zanemariti interese lokalnega okolja,« je srečanje ocenil direktor PRI – MS, dr. Darko Anželj.

Dodatne informacije:
Pomurski razvojni inštitut
dr. Darko Anželj, direktor
GSM: 041 698 444
tel., faks: 02/300 57 72
e-naslov: info@pri-ms.siwww.pri-ms.si