Medijsko središče / Sporočila za javnost / DEM in HSE Invest podpisala pogodbo za izdelavo projektne, razpisne in investicijske dokumentacije za rekonstrukcijo hidroelektrarne Formin in jezu Markovci

DEM in HSE Invest podpisala pogodbo za izdelavo projektne, razpisne in investicijske dokumentacije za rekonstrukcijo hidroelektrarne Formin in jezu Markovci

Maribor, 21. oktober 2021 – Andrej Tumpej, generalni direktor družbe Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. – največje proizvajalke električne energije iz obnovljivih virov – in mag. Jure Šimic, direktor družbe HSE Invest, d. o. o. sta danes podpisala pogodbo za izdelavo projektne, razpisne in investicijske dokumentacije za rekonstrukcijo hidroelektrarne Formin in jezu Markovci, ki predstavlja začetek večletnega projekta.

Izdelava projektne in investicijske dokumentacije bo vključevala pripravo idejnega projekta in investicijske dokumentacije, projekta za razpis, projektne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo, projekta izvedbenih del, navodil za obratovanje in vzdrževanje ter koordinacijo in vodenje z vključenim projektantskim nadzorom. Vrednost navedenih del, ki jih bo izvedel izbrani projektant HSE Invest s podizvajalcem, družbo IBE, d. d. svetovanje, projektiranje in inženiring je dobre tri in pol milijone evrov. Zaključek vseh pogodbenih obveznosti je predviden konec leta 2026.

Hidroelektrarna Formin je najmlajša hidroelektrarna na slovenskem delu reke Drave – obratuje od leta 1978 – in edina, ki še ni bila celovito prenovljena. Ker gre za obsežen projekt, so bile v preteklih letih že opravljene in izdelane vse potrebne študije, s pomočjo katerih bo mogoče izbrati najoptimalnejšo varianto rekonstrukcije in pričeti s prvimi deli že predvidoma v letu 2024. Že predhodno, v letu 2019, se je začela obnova pretočnih polj jezu Markovci – v skladu z varnostjo objekta in proizvodnjo električne energije je namreč mogoče izvajati prenovo zgolj enega pretočnega polja na leto. Zaključek navedenih del na pretočnih poljih jezu Markovci bo sovpadal z zaključkom prenove hidroelektrarne Formin.

Andrej Tumpej, generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor: »Družba Dravske elektrarne Maribor, ki upravlja osem velikih hidroelektrarn na reki Dravi, dnevno skrbi, da so v odlični kondiciji za varno in zanesljivo proizvodnjo električne energije. Sedem elektrarn je že bilo celovito prenovljenih, pred nami je prenova zadnje, najmlajše. Pretekli dve leti smo izdelovali idejne rešitve možnih variant rekonstrukcije in vesel sem, da smo z izkušnjami in znanjem prišli do optimalne, katere delo se pričenja s podpisom pogodbe.«

Mag. Jure Šimic, direktor HSE Invest: »Pred nami je zalogaj, ki ga sprejemamo z odgovornostjo, saj se tako sodelavci HSE Investa kot podizvajalca zavedamo pomena zanesljivega obratovanja hidroelektrarne tudi v prihodnjih desetletjih.«

Dodatne informacije:

Majna Šilih, vodja Službe komuniciranja DEM; majna.silih@dem.si