Medijsko središče / Sporočila za javnost / DELOVNA MESTA V TET NISO OGROŽENA

DELOVNA MESTA V TET NISO OGROŽENA

Termoelektrarna Trbovlje je družba skupine HSE, ki pomembno prispeva k njeni tržni in poslovni uspešnosti. S ciljem nadaljevanja proizvodnje električne energije v tem delu Slovenije ter učinkovitega načrtovanja prihodnosti TET, ki ne bo posegala v socialno varnost zaposlenih, bo v prihodnjem obdobju pripravljen investicijski program za optimizacijo izrabe energetske lokacije v Zasavju. V njegovo izdelavo bodo vključeni tudi nekateri vidni slovenski strokovnjaki s področja energetike.

Na današnjem sestanku, ki so se ga udeležili vodstvo Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), vodstvo Termoelektrarne Trbovlje (TET) s predstavniki sveta delavcev, predstavniki Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE) ter predstavniki sindikata TET, je potekala razprava o nadaljnjem razvoju Termoelektrarne Trbovlje in energetske lokacije v Zasavju. Problematika je v skupini HSE prisotna že vrsto let. Dodatno se je zapletla zaradi več dejavnikov. Med pomembnejšimi so gotovo globalni dogodki, ki negativno vplivajo na javno mnenje o termoenergetskih objektih, še posebej ko gre za uporabo fosilnih goriv, na lokalni ravni pa bo prelomno leto 2012, ko v neposredni bližini TET ne bo več mogoče zagotavljati energenta. Zadevo zapletajo tudi realizirane investicije iz preteklosti, saj so bile vse vodene v smeri obnove TET 4. A dogovori, sprejeti na današnjem sestanku, kažejo na pozitivne premike v smeri reševanja problematike te elektrarne; z njimi so zadovoljni tudi predstavniki zaposlenih:«Vodstvo HSE je pokazalo pripravljenost aktivno sodelovati pri ohranjanju energetske lokacije v Zasavju. Vse kaže, da znakov za alarm ni in da tudi delovna mesta niso in ne bodo ogrožena. Vsekakor pa bo potrebno še veliko trdega dela. Eden od mejnikov bo gotovo študija, ki jo je stroki naročil HSE. Nestrpno čakamo njene rezultate,« je po sestanku povedal Franc Dolar, predsednik SDE.

S problematiko TET se že vrsto let resno ukvarja ministrstvo za gospodarstvo RS, predvsem pa HSE kot večinski lastnik TET. To je bilo jasno povedano že na problemski konferenci, ki je bila jeseni 2009 (in na kateri je bilo določeno, da mora biti razvojni program TET zaključen v letu 2010), ter na zadnjih nekaj strateških konferencah skupine HSE, nazadnje na sedmi aprila letos. V HSE so pričakovali, da bo TET na njej predstavil sprejemljivo rešitev. Verjetno jo je tudi imel, seveda v povezavi s potencialnim sovlagateljem v plinski del TET, EFT, ki pa je tik pred strateško konferenco svoje sodelovanje pri izgradnji plinsko parne enote v TET odpovedal. Zato je vodstvo TET pripravilo zgolj projekt prenove obstoječe elektrarne: »Ta je temeljil na obstoječi tehnologiji, po naših pričakovanjih pa naj bi z nekaterimi izboljšavami malenkostno izboljšali izkoristke. S tem pa še vedno ne bi dosegli zahtev, ki v EU veljajo za tovrstne objekte po t.i. BAT (Best Available Technology) tehnologiji,« pojasnuje mag. Marko Agrež, direktor TET.

Na sedmi strateški konferenci skupine HSE je bil sprejet dogovor, da bo s skupnimi prizadevanji v treh mesecih poiskana rešitev, ki bo ohranila energetsko lokacijo v Zasavju tudi na dolgi rok, zagotovila ekonomično proizvodnjo električne energije v okviru oziroma v kombinaciji z ostalimi proizvodnimi zmogljivostmi HSE, ter zaščitila delovna mesta v Termoelektrarni Trbovlje. »S tem namenom je HSE že podpisal pogodbo z zunanjo institucijo o pripravi osnutka investicijskega programa  za optimizacijo izrabe energetske lokacije TET. V njegovo pripravo bodo vključeni tudi vidni slovenski strokovnjaki s področja energetike in prepričan sem, da bomo na ta način, z združevanjem znanja in izkušenj, za to družbo skupine HSE našli najboljšo možno rešitev,« pravi Borut Meh, generalni direktor HSE, in dodaja:«Seveda pa ne HSE ne TET ne moreta prevzemati odgovornosti za usodo Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH), ker je to stvar posebnega zakona in posledica energetske politike, ki jo vodi EU.«

Na HSE so v minulih dneh prejeli pismi podpore sindikatu zaposlenih v TET dveh zasavskih županov. Takšna pisma so za HSE in TET dobrodošla, saj nakazujejo možnost izdelave razvojnega programa v smeri kogeneracije. V HSE se namreč o možnosti izgradnje energetskega objekta, ki bo služil kot sistemska rezerva elektroenergetskemu sistemu Slovenije, že pogovarjajo z ELES-om.

Dodatne informacije:

mag. Petja Rijavec
vodja Službe komuniciranja HSE
tel. 01 47 04 100
e-pošta: 
petja.rijavec@hse.si

Franc Dolar
Predsednik SDE
GSM: 041 648 521

floater