Medijsko središče / Sporočila za javnost / Črpalna hidroelektrarna na Kozjaku postaja več kot le ideja

Črpalna hidroelektrarna na Kozjaku postaja več kot le ideja

Maribor

Črpalna hidroelektrarna na Kozjaku je po tem, ko je družba Dravske elektrarne Maribor (DEM) pripravila osnovno dokumentacijo, postala več kot le ideja. Družba DEM je oživelo idejo o izgradnji lokalnim prebivalcem v krajevnih skupnostih prvič informativno predstavila že pred več kot dvema letoma. V tem trenutku pa so pred družbo DEM postopki umeščanja v okolje in prostor, ki jih predpisuje in vodi država. Čeprav je do izgradnje še dolga pot, tovrstni  postopki trajajo več let, skupaj z gradnjo pet, šest let, torej nekje do leta 2012, pa se v družbi DEM na ta projekt intenzivno pripravljajo. Izkušnje, ki so si jih pridobili pri dosedanjih izgradnjah in obnovah, namreč kažejo, da je takšno delo strokovno izredno zahtevno in obsežno. Zaupanje, ki jim je bilo izkazano, želijo sedaj potrditi še pri lokalnih prebivalcih, kjer so prisotni že skoraj celo stoletje. Zato so do sedaj in bodo v prihodnje pri pripravi projekta proučili vse variantne predloge in upoštevali vsa morebitna tveganja. V družbi DEM zaradi tega iskreno verjamejo, da bo eden večjih projektov SV Slovenije v zadnjih tridesetih letih, njegova vrednost je ocenjena na okoli 160 milijonov evrov, uspešno izveden.

floater