Medijsko središče / Sporočila za javnost / ČRPALNA HIDROELEKTRARNA AVČE IN NISSANOV LEAF POVEZANA V EKOSISTEMU ELEKTRIČNE MOBILNOSTI

ČRPALNA HIDROELEKTRARNA AVČE IN NISSANOV LEAF POVEZANA V EKOSISTEMU ELEKTRIČNE MOBILNOSTI

V družbi Soške elektrarne Nova Gorica (SENG), natančneje v strojnici črpalne hidroelektrarne Avče danes poteka predstavitev najbolje prodajanega električnega avtomobila na svetu Nissana Leaf. Družba SENG upravlja 27 hidroenergetskih objektov, in sicer 21 malih in 5 velikih hidroelektrarn ter zaenkrat edino črpalno elektrarno v Sloveniji, to je ČHE Avče, ki je začela obratovati leta 2009. Ideja za črpalno hidroelektrarno je nastala predvsem zaradi neugodne strukture električne energije in želje po skladiščenju le-te za obdobja, ko so potrebe po električni energiji največje. S svojo napredno tehnologijo – je med prvimi reverzibilnimi črpalnimi elektrarnami s spremenljivo hitrostjo vrtenja v črpalnem režimu v Evropi, pa prinaša ČHE Avče tudi vrsto drugih pridobitev, kot so sistemske rezerve, regulacija napetosti, kompenzacija jalove energije, in tako izboljšuje obratovanje elektroenergetskega sistema. S svojim delovanjem pa ČHE omogoča tudi bolj ekonomično izrabo vodnega vira.

ČHE Avče kot steber prehoda slovenske družbe v nizkoogljično družbo

Osnovna dejavnost družbe SENG je proizvodnja obnovljive energije iz vodnega vira. Vodno energijo uvrščamo med obnovljive vire, saj je voda, ki teče skozi hidroelektrarno, del obnovljivega vodnega cikla. Čista je v tem smislu, da njena pretvorba v električno energijo ne onesnažuje okolja in tako skrbi za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, saj zamenjuje ostale načine pridobivanja energije.

Tudi ČHE Avče proizvaja čisto, obnovljivo električno energijo, hkrati pa jo lahko še skladišči za obdobja, ko so potrebe po električni energiji največje. Prav zaradi teh dejstev lahko ČHE Avče razumemo, kot enega ključnih elektroenergetskih objektov v Sloveniji, oziroma stebrov prehoda slovenske družbe v nizkoogljično družbo. V prihodnosti, ko se bo število električnih avtomobilov na slovenskih cestah občutno povečalo in bo potrebno zagotavljati zadovoljivo sistemsko moč in dovolj električne energije, bodo prav tovrstne elektrarne lahko zagotovile dovolj obnovljive električne energije za povečano število porabnikov.

Potencial ČHE Avče z vidika elektro mobilnosti

Preobrazba v nizkoogljično oziroma brezogljično družbo namreč ne bo mogoča brez sistemskih rezerv električne energije, ki jih bo možno hitro in učinkovito vključiti v omrežje. Zato je ključnega pomena celoten sistem Soških elektrarn, katerega sestavni del je tudi ČHE Avče. Vsa proizvedena energija Soških elektrarn je namreč brezogljična, ČHE Avče pa je pomemben hranilnik obnovljive energije iz vodnega kroga.

Električna mobilnost povezuje prometni in energetski sektor. Postavlja jima nove izzive, na katere bo možno odgovoriti le s hitrim odzivanjem na spremembe na trgu energije. Vključevanje novih, aktivnih odjemnikov bo zahtevalo večanje deleža obnovljivih virov energije, in posledično stabilizacijo  celotnega sistema.

Kolikšen je potencial črpalne hidroelektrarne Avče za množično elektrifikacijo prometa v Sloveniji odkriva dejstvo, da je v polnem akumulacijskem jezeru shranjeno 2,52 GW (14 ur x 180 MW) energije. To je toliko energije, kot jo je možno shraniti v baterije 63.000 Nissan Leafov (63.000 x 40 kWh).

2030 naj bi na slovenskih cestah vozilo 170.000 električnih avtomobilov

V povprečju Slovenci s svojimi avtomobili na dan prevozimo 45 km. Če vzamemo za referenčno bruto porabo električnega avtomobila vrednost 21,6 kWh/100 km (upoštevane 22-odstotne izgube pri polnjenju in sedemodstotne izgube v prenosnem omrežju), potrebuje povprečni slovenski voznik za vožnjo z električnim avtomobilom bruto 9,72 kWh električne energije na dan. To pomeni, da bo potrebno leta 2030 za vožnjo 45 kilometrov 170.000 električnih avtov po slovenskih cestah, 1,652 GWh električne energije na dan.

Toliko električne energije proizvede ČHE Avče, pri obratovanju s polno močjo (180 MW) v nekaj več kot devetih urah. Za dnevno oskrbo z električno energijo vseh predvidenih električnih avtomobilov v Sloveniji za leto 2030, sta torej dovolj že dve tretjini vode v akumulacijskem jezeru črpalne hidroelektrarne na Kanalskem Vrhu.

Električna energija proizvedena v ČHE Avče je brezogljična in omogoča vzpostavitev celostne vrednostne verige brezogljične individualne motorne mobilnosti v Sloveniji. In če je na izhodišču te vrednostne verige energije reka Soče, je na drugem koncu Nissan Leaf. Globalno najuspešnejši električni avtomobil, ki ob vožnji po slovenskih cestah z  obnovljivo in brezogljično energijo reke pripomore, da bo Soča tudi v bodoče krasna, bistra hči planin.

floater