Medijsko središče / Sporočila za javnost / ČLANA UPRAVE SDH OBISKALA DEM IN SE SEZNANILA Z IZVEDBENIMI IN RAZVOJNIMI PROJEKTI DRUŽBE

ČLANA UPRAVE SDH OBISKALA DEM IN SE SEZNANILA Z IZVEDBENIMI IN RAZVOJNIMI PROJEKTI DRUŽBE

Družbo Dravske elektrarne Maribor, največjo proizvajalko električne energije iz obnovljivih virov v državi, ki deluje kot del skupine HSE, sta danes obiskala predsednik uprave dr. Janez Žlak in član uprave Janez Tomšič Slovenskega državnega holdinga. Gosta sta sprejela oba člana poslovodstva DEM, generalni direktor Aleksander Brunčko in direktor mag. Damjan Seme.

Glavni namen srečanja je bil predstavitev izvedbenih in večjih razvojnih projektov Dravskih elektrarn Maribor. Med izvedbenimi projekti izstopa prenova jezu Markovci in rekonstrukcija najmlajše hidroelektrarne na slovenskem delu reke Drave – hidroelektrarne Formin; pomembna projekta pa sta še sanacija vibracijskega stanja generatorjev in obnova sekundarnih sistemov na obstoječih proizvodnih enotah. Pri pomembnih razvojnih projektih družbe je beseda tekla o postavitvi sončnih elektrarn na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin skupne moči 30 MW in o postavitvi treh vetrnih parkov – VE Ojstrica, VE Rogatec in VE Paški Kozjak na območju severovzhodne Slovenije. Predstavljene so bile aktivnosti, ki se odvijajo pri projektu črpalne hidroelektrarne Kozjak in pri projektu postavitve hranilnikov električne energije za zmanjšanje odstopanj proizvodnje skupine HSE. Omenjene so bile tudi raziskave izkoriščanja potenciala geotermične energije za pridobivanje električne energije kjer se izvedba pilotnega projekta z uporabo suhe vrtine načrtuje že v letošnjem letu, medtem ko se potencialne lokacije za postavitev geotermalnih elektrarn binarnega sistema še proučujejo.

Aleksander Brunčko, generalni direktor DEM je povedal: »Smo v obdobju številnih večjih in manjših investicij, ki jih načrtujemo realizirati v prihodnjih letih. Naš cilj je do leta 2026, s postavitvijo novih proizvodnih enot, dvigniti skupno moč Dravskih elektrarn Maribor s trenutnih 600 MW na 750 MW ter tako tudi pomembno povečati delež proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.

Mag. Damjan Seme, direktor DEM je ob tem dodal: »Varna in zanesljiva proizvodnja električne energije iz obstoječih elektrarn ter ohranjanje le-teh v najvišji pripravljenosti ostaja pomembno vodilo naše družbe. Če pa želimo slediti zavezam države glede povečanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, se moramo dodatno angažirati pri postopkih umeščanja v prostor in vložiti vse napore v realizacijo zastavljenih ciljev«.  

Člana uprave SDH sta izrazila zadovoljstvo nad slišanim. Dr. Janez Žlak, predsednik uprave SDH je ob tem povedal: »SDH podpira predstavljene razvojne projekte in ambicije poslovodstva DEM v smeri povečanja deleža proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Menimo, da so navedeni cilji dosegljivi in pomenijo pomemben korak na poti v brez ogljično družbo«.

Člana uprave SDH sta si v spremstvu članov poslovodstva DEM ogledala tudi začetek revizije agregata dva na hidroelektrarni Mariborski otok – zadnji od šestih hidroelektrarn, ki se nahajajo v strugi reke Drave pred Mariborom – in visoko varni sistemski prostor, ki predstavlja enega od dveh ključnih stebrov informacijske varnosti skupine HSE.

__________________________________________________________________________

Družba Dravske elektrarne Maribor je leto 2021 zaključila z 2.888 GWh proizvedene električne energije, s čimer je, kljub slabi hidrologiji zadnjega dela leta, plan presegla za štiri odstotke.