Medijsko središče / Sporočila za javnost / ČHE AVČE – SLAVNOSTNA OTVORITEV – PERSPEKTIVE ENERGIJE SE SPREMINJAJO

ČHE AVČE – SLAVNOSTNA OTVORITEV – PERSPEKTIVE ENERGIJE SE SPREMINJAJO

Danes je predsednik vlade Borut Pahor slavnostno zagnal prvo slovensko črpalno hidroelektrarno v Avčah. Kot je povedal direktor Vladimir Gabrijelčič, Soške elektrarne Nova Gorica tako skoraj podvajajo proizvodnjo modre energije – električne energije na povodju Soče, saj bo ČHE Avče letno proizvedla 426 GWh vršne energije. Na Soči s pritoki Soške elektrarne ob ČHE Avče upravljajo še 5 velikih in 21 malih hidroelektrarn.

Povečevanje konkurenčnosti
Gostje iz Slovenije in tujine, predvsem Japonske, predsednik vlade, župani, predstavniki izvajalcev in domačini so danes prvi slišali reverzibilni agregat s spremenljivo hitrostjo delovanja moči 185 MW, ki je nameščen v strojnici ob jezeru Ajba. Kot je v slavnostnem govoru poudaril častni gost predsednik vlade Borut Pahor, ki je zagnal elektrarno, je proizvodnja električne energije strateškega pomena za vsako državo. Nadaljeval je: »Elektrarne so vitalni del elektrogospodarstva in gospodarstva. Proizvodnje brez elektrike praktično ni več, tako kot brez elektrike zastane proizvodnja, brez nje zastanejo naše poti. Kako zagotoviti dovolj elektrike, je velik izziv ne samo za Slovenijo, pač pa za cel svet. Kako zagotoviti dovolj elektrike iz obnovljivih virov takrat ko jo potrebujemo, je še večji izziv. Črpalna hidroelektrarna Avče, ki danes začenja komercialno pot, je signal, da tisti, ki imajo ambicije, te tudi uresničijo in zmagajo. ČHE Avče je nekaj posebnega, je del koncepta trajnostnega razvoja elektroenergetike, kot ga želi vlada jeseni predstaviti v parlamentu.« Predsednik vlade je pojasnil, da so vodilo pri oblikovanju okoljske strategije gospodarnost, socialni in okoljski element. Vlada mora skrbeti za dvig gospodarske rasti in standarda prebivalstva. Bistveno je, da nismo odvisni od ene države in enega vira, je povedal Borut Pahor, in dodal: »Če želimo hkrati narediti več za našo suverenost in pluralnost virov, moramo izkoristiti vse, kar nam narava ponuja, pa jo kljub temu pustiti za zanamce lepo, kakršno smo prejeli od naših dedov. Naša perspektiva je trajnostni razvoj. S priključitvijo črpalne hidroelektrarne v Avčah Slovenija povečuje konkurenčnost, saj bomo imeli več elektrike takrat ko jo potrebujemo in ko je na trgu dražja. Upam, da bomo predali namenu še veliko takih objektov. Čestitam direktorju ter Soškim elektrarnam za uspešni zagon in županu ter krajanom Kanala ob Soči, da so razumeli umestitev v prostor. Vi ste zmagovalci. Vlada je odvisna od tistih, ki imate ideje in zamisli.«

Energija, ko jo potrebujemo
Gostitelj, direktor članice Skupine HSE Soških elektrarn Nova Gorica Vladimir Gabrijelčič je pojasnil vzroke za gradnjo ČHE: »Slovenski elektroenergetski sistem se je ob osamosvojitvi Slovenije moral soočiti z neugodno strukturo proizvodnih zmogljivosti in tudi z neoptimalnim delovanjem. Slovenija ni imela akumulacijskih hidroelektrarn za bolj ekonomično pokrivanje potreb po vršni električni energiji, zato je preobremenjevala termo elektrarne, v sistemu pa se je pojavljalo tudi veliko nočnih viškov energije. Z razvojem gospodarstva se je v zadnjih letih povečevala razlika med cenami električne energije v času dnevnih konic in v času nizke porabe. To so le nekatere značilnosti našega elektroenergetskega sistema, ki med drugim proizvede tudi premalo električne energije iz obnovljivih virov. Želja po bolj ekonomičnem obratovanju elektroenergetskega sistema, lahko rečemo tudi zdrava pamet, nas je gnala k iskanju novih rešitev.

Navdušil je koncept delovanja črpalne hidroelektrarne, ki je trenutno edini možen način skladiščenja električne energije za čas najvišje porabe. Bistvo delovanja črpalne hidroelektrarne je v izrabi električne energije v času nizke porabe za črpanje vode v akumulacijski bazen in v izrabi tako akumulirane vode za proizvodnjo električne energije v času njene visoke porabe. Tedenski režim delovanja črpalne hidroelektrarne omogoča boljši izkoristek razpoložljivih vodnih virov.

Izkazalo se je, da so v okolici Avč odlične naravne danosti za gradnjo črpalne hidroelektrarne. Ugodni pogoji za gradnjo zgornjega akumulacijskega bazena na Banjški planoti, razmeroma kratek cevovod pri visokem padcu in proste kapacitete v obstoječem spodnjem akumulacijskem bazenu so omogočili sorazmerno ugodno finančno konstrukcijo projekta. S strokovnim delom in zglednim sodelovanjem z lokalno skupnostjo v času priprave in sprejema prostorske dokumentacije smo tudi sami prispevali k večji ekonomičnosti gradnje. Naložba v višini približno 120 milijonov evrov je tako prva slovenska naložba v hidroenergetiki, ki ni neposredno usmerjena v povečanje obsega proizvodnje, ampak v povečevanje njene ekonomičnosti. Nova črpalna hidroelektrarna prinaša optimalnejšo izrabo vseh virov električne energije in tako celotnega elektroenergetskega sistema v državi.«

Izziv tudi za prebivalce in gradbince
»V SENGu smo na novo elektrarno lahko upravičeno ponosni. Najprej zaradi njene domišljene umestitve v prostor, ki je bila usklajena z vsemi zainteresiranimi javnostmi in prinaša v te kraje nove potenciale razvoja,« je poudaril Vladimir Gabrijelčič. Gre za prvi primer, ko je država omogočila občini, da sama odloča o umeščanju objekta državnega pomena v svoj prostor. Kot tehniki so posebej ponosni na opremo strojnice, zlasti na specifiko agregata. V Evropi so tovrstni agregati prava redkost. Instalirani agregat črpalne hidroelektrarne Avče omogoča spreminjanje hitrosti delovanja v črpalnem režimu in s tem spreminjanje moči, kar omogoča bolj fleksibilno delovanje agregata v omrežju. Spreminjanje hitrosti tako omogoča obratovanje z najugodnejšim izkoristkom. Ta del strojne opreme so dobavili japonski dobavitelji, ki imajo s tovrstnimi agregati največ izkušenj.

Celotna gradnja črpalne hidroelektrarne Avče je bila velik izziv tudi za gradbince. Direktor SENGa je zadovoljen zaradi dejstva, da so vsa gradbena dela izvedla slovenska podjetja, ki so pri gradnji objektov elektrarne uporabila več novih tehnologij in postopkov. Tudi večji del opreme je bil izdelan v Sloveniji. Gradnja ČHE Avče je trajala štiri leta in pol, končana je bila junija lani, ko je SENG začeli s funkcionalnimi in zagonskimi poskusi, januarja pa s poskusnim obratovanjem. Po dograditvi je umestitev v prostor  ČHE Avče takšna, da za okolico ne bo moteča, prinaša pa novo inženirsko mojstrovino, ki bo zagotovo postala naslednja znamenitost Avč.

Tehnični spomenik že ob gradnji
Kot je na slavnostni otvoritvi povedal župan Kanala ob Soči Andrej Maffi, so priložnost za gradnjo in velikost črpalne elektrarne narekovale predvsem naravne danosti, ob velikosti Soče in jezeru Plave še strmo pobočje v bližini, ki je omogočilo gradnjo akumulacijskega jezera na Kanalskem vrhu. Kot je povedal Andrej Maffi, je gospodarstvo občine Kanal ob Soči zelo razvojno naravnano, za kar je potrebna modrost, trezna glava in vztrajnost. Krajani so ves čas priprav na gradnjo in gradnje z zanimanjem in pozitivno energijo sprejemali nov objekt kot zanimivost v svoji okolici. Ta super visokotehnološki objekt bo še popestril zanimanje za Avče in okolico, česar so Kanalci posebej veseli. Razgled s Kanalskega vrha, kjer je gornje akumulacijsko jezero je že danes zelo lep. Urejeni so tudi značilni kali, naravna znamenitost primorskih planot, kjer so zasajene avtohtone rastline. Obiskovalcev bodo vedno veseli, saj znajo poskrbeti za dobro počutje gostov. Skupaj s SENGom pripravljajo tudi informacijsko točko ob gornjem akumulacijskem jezeru.

Tehnične karakteristike ČHE Avče
Koristni volumen vode: 2.2 milijona m³
Maksimalni bruto padec: 521,00 m
Instalirani pretok (turbinski režim): 40 m³/s
Instalirani pretok (črpalni režim): 34 m³/s
Instalirana moč turbine: 185 MW
Instalirana moč črpanja: 180 MW
Letna proizvodnja električne energije: 426 GWh
Letna poraba energije za črpanje: 553 GWh

Dodatne informacije:
Soške elektrarne Nova Gorica, Skupina HSE
Anita Makovec (05 339 63 61) ali Marija Petek (030 300 626)

floater