Medijsko središče / Sporočila za javnost / BORUT MEH PREVZEL POSLE GENERALNEGA DIREKTORJA HSE

BORUT MEH PREVZEL POSLE GENERALNEGA DIREKTORJA HSE

V torek, 15. septembra 2009, je vodenje Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) prevzel Borut Meh. Na mesto generalnega direktorja je bil za mandatno obdobje štirih let imenovan na seji nadzornega sveta družbe 7. avgusta 2009.

Borut Meh je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. Začetek njegovih delovnih izkušenj sega v leto 1977, ko je kot pripravnik začel v trgovskem podjetju Era Velenje, poklicno pot pa je nadaljeval v Gorenju, Novi Ljubljanski banki, Slovenskih železarnah, Petrolu, Muri, Preventu in Novi KBM. Večino svoje kariere je bil član najvišjega managementa ter aktivni udeleženec številnih strokovnih združenj. Ob današnjem nastopu funkcije generalnega direktorja HSE je povedal: «Zavedam se odgovornosti, ki jo prevzemam z vodenjem največjega slovenskega proizvajalca in trgovca z električno energijo. Pred mano in pred celotno ekipo HSE so številni izzivi, od gradnje novih proizvodnih zmogljivosti, širitve poslovanja na tuje trge ter nadaljevanja aktivnosti na področju varčne in okolju prijazne proizvodnje električne energije do spopadanja z zaostrenimi pogoji poslovanja v času finančno-gospodarske krize. HSE je stabilna in visoko strokovna gospodarska družba. Iz do sedaj pregledane dokumentacije je jasno, da njeno poslovanje poteka skladno z najvišjimi kakovostnimi standardi in odgovornostjo do vseh, ki so z njenim poslovanjem kakorkoli povezani. Prizadeval si bom, da bo tako tudi v štiriletnem mandatu, ki ga danes nastopam.«

Mag. Viljem Pozeb, dosedanji generalni direktor, na HSE ostaja še do 30.9.2009, ko bo za mandat štirih let nastopil funkcijo direktorja Dravskih elektrarn Maribor d.o.o.: »Borutu Mehu, ki sem mu danes predal posle, želim uspešno vodenje HSE, v katerem sem preživel dobri dve leti. Prepričan sem, da bo uspešno nadaljeval pot rasti in širitve holdinga doma in v tujini.«

Dodatne informacije:
Služba komuniciranja HSE d.o.o.
Majna Šilih, 01 47 04 100; e: majna.silih@hse.si