Medijsko središče / Sporočila za javnost / BLOK 6 TERMOELEKTRARNE ŠOŠTANJ BO ZAGNAN V DRUGI POLOVICI TEDNA

BLOK 6 TERMOELEKTRARNE ŠOŠTANJ BO ZAGNAN V DRUGI POLOVICI TEDNA

Blok 6 TEŠ, ki je ustavljen od 9. junija 2017, bo na omrežje priključen predvidoma v drugi polovici tega tedna. V času njegove ustavitve HSE ustrezno uravnava planirano in dejansko proizvodnjo blokov v Termoelektrarni Šoštanj, delovanje elektroenergetskega sistema Slovenije ter varna in zanesljiva oskrba z električno energijo pa nista ogrožena.

Ustavitev šestega bloka šoštanjske termoelektrarne je bila načrtovana zaradi odprave garancijskih zahtevkov, med katerimi je bila tudi sanacija iniciala razpoke na kolektorju ponovnega pregrevanja. Gre torej za popravilo iz naslova garancije, katerega stroške krije dobavitelj glavne tehnološke opreme za blok 6 Alstom. Poseg je tehnično zahteven in ga je potrebno izvajati v točno določenem faznem zaporedju. Vzporedno se izvajajo še določeni drugi preventivni posegi.

Blok 6 TEŠ bo v omrežje predvidoma sinhroniziran v drugi polovici tega tedna, kar bo potekalo po ustaljenih protokolih. V času izpada blokov zagotavljanje sistemskih storitev v skupini HSE, ki so potrebne za zanesljivo oskrbo z električno energijo, poteka nemoteno. Sektor trženja HSE pokriva izpad proizvodnje iz bloka 6 z ustreznim prerazporejanjem ostalih proizvodnih enot v skupini HSE ter z nakupom in prodajo električne energije, tako z aktivnostmi na borzi električne energije BSP kot tudi preko izmenjave s sosednjimi državami.

Vpliv zaustavitve bloka 6 na poslovni rezultat HSE bo ocenjen po sanaciji.