Medijsko središče / Sporočila za javnost / BLOK 6 PONOVNO OBRATUJE

BLOK 6 PONOVNO OBRATUJE

Blok 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), ki smo ga 24. decembra 2021 plansko zaustavili,  je bil danes ob 4.48 uri ponovno sinhroniziran z elektroenergetskim omrežjem Slovenije. V času zaustavitve so nemoteno proizvodnjo električne energije in toplote za Šaleško dolino zagotavljali blok 5 ter plinski enoti.

TEŠ proizvede kar tretjino vse električne energije v Sloveniji. Leta 2021 jo je proizvedla 3.166 GWh, od tega samo blok 6  2.507 GWh. Proizvedene je bilo tudi 343 GWh toplotne energije, kar je 20 GWh več kot v letu 2020.

floater