AKTUALNO / Za dobavitelje/Javna naročila

HSE d.o.o., kot proizvajalec in prodajalec električne energije, lokalno in globalno nabavlja veliko različnih dobrin – raznovrstno blago in storitve. Z optimalnimi nakupi v smislu skupne dodane vrednosti zasledujemo ravnovesje med ceno, tveganji in verigo vrednosti, ob siceršnjem stalnem zagotavljanju skladnosti, kakovosti in pravočasnosti dobav.

Na osnovi potreb bomo z vami stopili v kontakt.

Za več informacij se lahko obrnete na nabava@hse.si!

Datum pošiljanja obvestila Predmet javnega naročila Št. javnega naročila Rok za oddajo ponudbe Status javnega naročila
29.7.2020 Izdelava sončne elektrarne Prapretno JN004855/2020-E01 31.8.2020 do 10:00 v teku
26.08.2020 Uvedba celovitega sistema za optimizacijo proizvodnje električne energije in sistemskih storitev

Introduction of a comprehensive optimisation system for electricity generation and ancillary services

JN005384/2020-E01 19.10.2020 do 10:00

 

19.10.2020 until 10:00

v teku

 

 

in progress

17.09.2020 Nadgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja v družbah skupine HSE JN005817/2020-E01 19.10.2020 do 10:00 v teku
17.09.2020 Dobava zaščitnih sredstev JN005814/2020-E01 19.10.2020 do 10:00 v teku

 

 

Navodila v zvezi z registracijo in uporabo sistema elektronskega javnega naročanja (e-JN) ter e-oddajo javnih naročil ponudniki najdejo na povezavi https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html.