AKTUALNO / Za dobavitelje/Javna naročila

HSE d.o.o., kot proizvajalec in prodajalec električne energije, lokalno in globalno nabavlja veliko različnih dobrin – raznovrstno blago in storitve. Z optimalnimi nakupi v smislu skupne dodane vrednosti zasledujemo ravnovesje med ceno, tveganji in verigo vrednosti, ob siceršnjem stalnem zagotavljanju skladnosti, kakovosti in pravočasnosti dobav.

Na osnovi potreb bomo z vami stopili v kontakt.

Za več informacij se lahko obrnete na nabava@hse.si!

Datum pošiljanja obvestila Predmet javnega naročila Št. javnega naročila Rok za oddajo ponudbe Status javnega naročila
13.08.2021 JN005565/2021-W01 30.8.2021 do 10:00 v teku
12.08.2021 JN005562/2021-W01 30.08.2021 do 10:00 v teku
15.01.2021 JN000318/2021-E01 01.03.2021 do 10:00 v teku
22.04.2021 JN002674/2021-E01 24.05.2021 do 10:00 v teku
06.08.2021 JN005406/2021-W01 03.09.2021 do 10:00 v teku

 

 

Navodila v zvezi z registracijo in uporabo sistema elektronskega javnega naročanja (e-JN) ter e-oddajo javnih naročil ponudniki najdejo na povezavi https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html.