AKTUALNO / Za dobavitelje/Javna naročila

HSE d.o.o., kot proizvajalec in prodajalec električne energije, lokalno in globalno nabavlja veliko različnih dobrin – raznovrstno blago in storitve. Z optimalnimi nakupi v smislu skupne dodane vrednosti zasledujemo ravnovesje med ceno, tveganji in verigo vrednosti, ob siceršnjem stalnem zagotavljanju skladnosti, kakovosti in pravočasnosti dobav.

Na osnovi potreb bomo z vami stopili v kontakt.

Za več informacij se lahko obrnete na nabava@hse.si!

Datum pošiljanja obvestila Predmet javnega naročila Št. javnega naročila Rok za oddajo ponudbe Status javnega naročila
04. 09.2019 Dobava računalniške opreme JN006258/2019-E01 11.10.2019 do 10.00 ure V teku
18. 07.2019 Nadgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja v skupini HSE JN005143/2019-W01 05.09.2019 do 10.00 ure V teku
18. 07. 2019 Storitve ocenjevanja vrednosti JN005144/2019-W01 13.08.2019 do 10.00 ure V teku
26. 04.2019 Zagotavljanje storitev tiskanja JN002795/2019-E01 29. 05. 2019 do 10.00 ure V teku

Navodila v zvezi z registracijo in uporabo sistema elektronskega javnega naročanja (e-JN) ter e-oddajo javnih naročil ponudniki najdejo na povezavi https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html.