AKTUALNO / Za dobavitelje/Javna naročila

HSE d.o.o., kot proizvajalec in prodajalec električne energije, lokalno in globalno nabavlja veliko različnih dobrin – raznovrstno blago in storitve. Z optimalnimi nakupi v smislu skupne dodane vrednosti zasledujemo ravnovesje med ceno, tveganji in verigo vrednosti, ob siceršnjem stalnem zagotavljanju skladnosti, kakovosti in pravočasnosti dobav.

Na osnovi potreb bomo z vami stopili v kontakt.

Za več informacij se lahko obrnete na nabava@hse.si!

Datum pošiljanja obvestila Predmet javnega naročila Št. javnega naročila Rok za oddajo ponudbe Status javnega naročila
14. 10. 2019 Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora ter vodstvenih delavcev JN007290/2019-E01 19.11.2019 do 10.00 ure V teku
04. 09.2019 Dobava računalniške opreme JN006258/2019-E01 11.10.2019 do 10.00 ure V teku
17. 09. 2019 Dobava računalniške opreme – objava korigiranega obrazca Specifikacija cen po posameznih postavkah oz. lista cen (celotni predračun) JN006258/2019-K01 / /
18. 07.2019 Nadgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja v skupini HSE JN005143/2019-W01 05.09.2019 do 10.00 ure V teku

Navodila v zvezi z registracijo in uporabo sistema elektronskega javnega naročanja (e-JN) ter e-oddajo javnih naročil ponudniki najdejo na povezavi https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html.