AKTUALNO / Za dobavitelje/Javna naročila

HSE d.o.o., kot proizvajalec in prodajalec električne energije, lokalno in globalno nabavlja veliko različnih dobrin – raznovrstno blago in storitve. Z optimalnimi nakupi v smislu skupne dodane vrednosti zasledujemo ravnovesje med ceno, tveganji in verigo vrednosti, ob siceršnjem stalnem zagotavljanju skladnosti, kakovosti in pravočasnosti dobav.

Na osnovi potreb bomo z vami stopili v kontakt.

Za več informacij se lahko obrnete na nabava@hse.si!

Datum pošiljanja obvestila Predmet javnega naročila Št. javnega naročila Rok za oddajo ponudbe Status javnega naročila
15.01.2020 Izvedba zunanje presoje sistema vodenja v družbah skupine HSE JN000191/2020-W01 05.02.2020 do 10.00 ure V teku
19. 11. 2019 Priprava in izvedba komunikacijske strategije za potrebe projekta razogljičenje v skupini HSE JN008062/2019-W01 05.12.2019 do 08.00 ure V teku

 

Navodila v zvezi z registracijo in uporabo sistema elektronskega javnega naročanja (e-JN) ter e-oddajo javnih naročil ponudniki najdejo na povezavi https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html.