Medijsko središče / Sporočila za javnost / AGREGATI HE MARIBORSKI OTOK SO SPOSOBNI IZVAJATI PRIMARNO REGULACIJO FREKVENCE

AGREGATI HE MARIBORSKI OTOK SO SPOSOBNI IZVAJATI PRIMARNO REGULACIJO FREKVENCE

V skupini HSE poteka projekt usposobitve primarne regulacije kot pomembne sistemske storitve v skladu z najnovejšimi zahtevami sistemskega operaterja in evropskih standardov in pravil na tem področju. Nove zahteve izvajanja primarne regulacije izpolnjujeta že dva najmodernejša objekta v skupini HSE. To sta TEŠ blok 6 in črpalna HE Avče.  Na starejših objektih pa je v teku nadgradnja primarne regulacije frekvence in izvedba kvalifikacij, da se tudi na teh agregatih izpolnijo nove zahteve pri delovanju primarne regulacije frekvence. Dravske elektrarne Maribor so prve v skupini HSE uspešno izvedle posodobitev in kvalifikacijske teste ter pridobile potrdilo za HE Mariborski otok.

Dravske elektrarne Maribor so od sistemskega operaterja prenosnega sistema – ELES – na osnovi uspešno opravljenih kvalifikacijskih testov in izjave lastnika o tehnično enakih agregatih prejele potrdilo, da so agregati 1, 2 in 3 hidroelektrarne Mariborski otok kot prvi v Sloveniji sposobni izvajati primarno regulacijo frekvence po novih zahtevah.

Primarna regulacija sistemske frekvence je ena najpomembnejših sistemskih storitev, ki preko odstopanja sistemske frekvence od nazivne vrednosti zazna odstopanje proizvodnje od porabe električne energije v sistemu ter v nekaj sekundah z ustrezno spremembo proizvodnje znova vzpostavi porušeno ravnovesje. S svojim delovanjem je ključna za stabilnost obratovanja elektroenergetskega sistema kot celote. Primarno regulacijo frekvence so po veljavnih slovenskih Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosno omrežje električne energije dolžne zagotavljati vse proizvodne enote.

 

Verifikacija vseh zahtev skladnosti delovanja primarne regulacije je med obratovanjem proizvodne enote težavna, zato je bila v letu 2016 ustanovljena delovna skupina predstavnikov sistemskega operaterja ELES in predstavnikov proizvajalcev električne energije za namene sistemske ureditve postopkov preverjanja. Delovna skupina je izdelala ter sprejela dva dokumenta, ki določata postopke in kriterije za ugotavljanje sposobnosti proizvodnih enot za izvajanje primarne regulacije frekvence (t. i. kvalifikacijske preizkuse) ter postopke preverjanja izvajanja storitve med obratovanjem.

 

V Dravskih elektrarnah Maribor so, kot del skupine HSE, določene preizkuse izvedli že med sprejemanjem dokumentov in na podlagi prvih rezultatov sooblikovali metodologijo preverjanja določenih zahtev ter tolerančnih mej. Izvajanje sistematičnih preizkusov in analiz, ki jih v DEM izvajajo izključno z lastnim kadrom, je omogočilo tudi optimizacijo izvajanja primarne regulacije frekvence z vidika natančnosti delovanja ter stabilnosti odzivov, zato so v okviru postopkov izvedli tudi nadgradnjo turbinskih regulatorjev in spremenili koncept zajemanja meritev, predvsem z namenom izboljšanja delovanja v območju minimalnih odstopanj sistemske frekvence.

 

V letu 2017 so v Dravskih elektrarnah Maribor kvalifikacijske teste izvajanja primarne regulacije frekvence že izvedli na objektih HE Mariborski otok, HE Vuzenica in HE Dravograd, ter 16. novembra 2017 kot prvi proizvajalec električne energije v Sloveniji prejeli potrdilo o uspešno opravljenih kvalifikacijskih testih za izvajanje primarne regulacije frekvence za HE Mariborski otok. Do konca leta 2017 načrtujejo izvedbo optimizacije izvajanja storitve in izvedbo kvalifikacijskih preizkusov še za vse ostale objekte.

 

Pridobljeno potrdilo dokazuje sposobnost proizvodnih enot za izvajanje obligatorne sistemske storitve po veljavnih SONPO (Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije), hkrati pa je tudi pogoj za sodelovanje proizvodne enote na evropskem trgu sistemskih storitev na področju primarne regulacije frekvence.  Na trgu že sodeluje večina zahodnoevropskih držav, ki se jim bo predvidoma pridružila tudi Slovenija.

floater