Medijsko središče / Sporočila za javnost / 60 LET SOŠKIH ELEKTRARN NOVA GORICA

60 LET SOŠKIH ELEKTRARN NOVA GORICA

V teh dneh, natančneje 18. novembra, mineva šestdeset let, od kar so slovenski strokovnjaki po priključitvi Primorske k Jugoslaviji v upravljanje prevzeli elektrarne v porečju Soče. Današnje Soške elektrarne Nova Gorica so sodobno, poslovno uspešno in razvojno naravnano podjetje, ki v nenehnem iskanju ravnovesja z naravo in življenjem v porečju Soče pomembno soustvarja gospodarski razvoj teh krajev.

Leta 1947 sta na Soči delovali veliki elektrarni Doblar in Plave, na pritokih Soče pa še osem manjših elektrarn. S temi zmogljivostmi je bilo novo ustanovljeno podjetje v slovenskem merilu največje podjetje za proizvodnjo električne energije, ki je pokrivalo več kot 40 odstotkov potreb slovenskih porabnikov. Velika odgovornost in hkrati velik strokovni izziv sta že v prvih letih vzpodbudila razvoj znanj in uvajanje izboljšav. Podjetje je po vsej Primorski posodabljalo in gradilo daljnovode ter hkrati skrbelo za nemoteno proizvodnjo dragocene električne energije. V tem času je bilo zgrajenih niz novih transformatorskih postaj na srednji in visoki napetosti, med njimi najpomembnejša RTP Divača, ki predstavlja najpomembnejšo povezovalno točko s sosednjo Italijo in Hrvaško. Prav tako  se je v tem času gradilo 220 in 400 kV omrežje  ter posodabljalo in obnavljalo 110 kV omrežje, ki še danes predstavlja hrbtenico napajanja za Severno in Južno Primorsko. Pomembnejši razvoj pa se je v Soških elektrarnah začel šele v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja z gradnjo velike nove elektrarne v Solkanu. V istem obdobju je podjetje pričelo graditi vrsto malih hidroelektrarn na pritokih Soče, ki so vsaka zase prispevale k razvoju manjših krajev v tem delu Primorske. Pomembno prelomnico v razvoju Soških elektrarn je prinesla rekonstrukcija in gradnja novih elektrarn Doblar 2 in Plave 2 ob prelomu tisočletja. Danes v okviru družbe Soške elektrarne Nova Gorica deluje 25 elektrarn s skupno močjo 161 MW.

Razvoj in delovanje podjetja pa nista bila nikoli usmerjena zgolj v proizvodnjo električne energije in njeno distribucijo odjemalcem. Celotno porečje Soče je zelo občutljivo naravno okolje, ki je od načrtovalcev novih proizvodnih objektov in njihovih upravljalcev vedno zahtevalo visoko stopnjo odgovornosti. Družba Soške elektrarne je vedno znala upoštevati naravne danosti in prisluhniti potrebam ljudi v teh krajih. Akumulacijska jezera, vzdrževanje bregov, zajetja pitne vode in celo usoda avtohtonih rib so bili vedno pomemben del vseh poslovnih ciljev in vsakdanjega življenja v podjetju. Družba Soške elektrarne je danes upravičeno lahko ponosna na sožitje, ki ga je s premišljenim delovanjem ustvarila v svojem okolju.

V vsej zgodovini SENG, kot s kratico pogosto imenujemo današnje podjetje, sta bila znanje in razvoj vselej v ospredju. Podjetje se je v zgodovino zapisalo kot pobudnik in ustanovitelj šole za izobraževanja električarjev na Primorskem. Z nenehnim iskanjem boljših tehnoloških, organizacijskih in poslovnih rešitev je bilo podjetje pogosto prvo pri uvajanju pomembnih novosti. Elektrarna v Solkanu, zgrajena leta 1984, je bila prva daljinsko vodena elektrarna v državi s prvo povezavo po optičnem kablu. Tudi gradnja elektrarn Doblar 2 in Plave 2 je prinesla vrsto pomembnih tehnoloških novosti, danes pa podjetje v bližini Avč in na Kanalskem vrhu gradi prvo slovensko črpalno hidroelektrarno, ki bo v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov vnesla tudi novo ekonomsko razmišljanje. Ne le razvoj znanj, tudi razvoj mišljenj je zaznamoval šestdeset ustvarjalnih let Soških elektrarn. Podjetje, ki posluje po najzahtevnejših evropskih standardih kakovosti, že snuje nove investicije in nove oblike razumne izrabe vodnih potencialov v porečju Soče. V prazničnem letu velja poudariti, da je SENG, ki deluje kot hčerinska družba Holdinga Slovenske elektrarne, poslovno zelo uspešno podjetje. S svojim znanjem in izkušnjami je pomemben člen v verigi slovenskih hidroelektrarn. Kot partner sodeluje tudi pri gradnji novih elektrarn na reki Savi.

Praznovanje pomembnega jubileja poteka v skladu s prevladujočimi vrednotami v podjetju. Tudi ob tej priložnosti so Soške elektrarne v ustvarjalnem sožitju s svojim okoljem delovanja, zato so Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica namenili donacijo v višini 20.000 evrov za nakup potrebne opreme. Spoštljiv odnos do lastne zgodovine in celotnega razvoja proizvodnje električne energije v porečju Soče je botroval odločitvi, da v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom Nova Gorica izdajo zbornik, ki osvetljuje celotno zgodovino elektrarn v teh krajih. Zbornik z naslovom Zgodba o luči je dragocen dokument, ki bo v pomoč marsikateremu raziskovalcu tehnične kulture in razvoja gospodarstva v porečju Soče. V stavbi SNG Nova Gorica bo na ogled tudi istoimenska razstava.

Vrhunec prazničnih dogodkov ob 60-letnici delovanja družbe Soške elektrarne Nova Gorica bo svečanost v veliki dvorani SNG Nova Gorica v petek, 16. novembra. Slavnostni govornik bo mag. Vasja Klavora, podpredsednik Državnega zbora, zdravnik, zgodovinar, pisatelj in dober poznavalec življenja ob Soči. Na svečanosti bosta spregovorila tudi direktor SENG Vladimir Gabrijelčič ter eden od dveh direktorjev Holdinga Slovenske elektrarne Damijan Koletnik.

floater